Karakterer

Autoteknolog

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2015

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnit /
procentandel bestået
Antal studerende
Førsteårsprøve Ekstern 2. semester * 44
3. semesterprøve:
Engine mapping og tech project 
Ekstern 3. semester 6,6 12
Praktik Intern 4. semester 100% 28
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 6,6 25

* opdateres sommeren 2016.

Efterårssemester 2015

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnit /
procentandel bestået
Antal studerende
Valgfag 1: Vehicle dynamics Intern 1. semester 5,6 27
Førsteårsprøve Ekstern 2. semester 5,1 31
3. semesterprøve:
Engine mapping og tech project 
Intern 3. semester 4,2 31
Praktik Intern 4. semester 9,0 14
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 5,2 14