Karakterer

Autoteknolog

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnit /
procentandel bestået
Antal studerende
Vehicle Dynamics Intern 1. semester 7,5 22
1. års prøve Ekstern 2. semester 5,0 37
Kombineret praktisk og mundtlig prøve Intern 3. semester 6,1 31
Praktikeksamen Intern 4. semester 11,1 11
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 4,1 11

Efterårssemester 2015

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnit /
procentandel bestået
Antal studerende
Valgfag 1: Vehicle dynamics Intern 1. semester 5,6 27
Førsteårsprøve Ekstern 2. semester 5,1 31
3. semesterprøve:
Engine mapping og tech project 
Intern 3. semester 4,2 31
Praktik Intern 4. semester 9,0 14
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 5,2 14