Resultater

Beskæftigelse og bruttoledighed

Tabellen herunder viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelser over bruttoledighed for dimittender fra uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Bruttoledigheden beregnes for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse (4.-7. kvartal efter dimenssion), og er en indikator, som ministeriet anvender for samfundsmæssig relevans.

Ministeriets nyeste opgørelse over bruttoledigheden er for dimittendårgangen 2012.

Nye uddannelser – her defineret ved uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata – er ikke medtaget i beregningerne. Nye uddannelser inddrages i modellen, efterhånden som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata.

Du kan læse mere om metoderne for beregning af bruttoledighed her.

UddannelseDimittendårgang 2010Dimittendårgang 2011Dimittendårgang 2012
Automationsteknolog * * *
Autoteknolog * 16% 23%
Byggekoordinator * * *
Datamatiker 19% 15% 11%
Financial controller * * *
Finansbachelor * * 5%
Finansøkonom 4% 4% 7%
It-teknolog 9% 8% 19%
Jordbrugsteknolog  20% 12% 18%
Laborant 16% 18% 7%
Markedsføringsøkonom 6% 6% 7%
Miljøteknolog * * *
Multimediedesigner 20% 14% 20%
Professionsbachelor i digital konceptudvikling * * *
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship * * *
Professionsbachelor i international handel og markedsføring * 8% 17%
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed * * *
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare eller procesteknologi * * *
Professionsbachelor i softwareudvikling * 10% 3%
Professionsbachelor i webudvikling * 21% 14%
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi * * *
Serviceøkonom * * *

* Indgår ikke i ministeriets opgørelse over bruttoledigheden.