Uddannelsesudvalget for digital kommunikation og multimedie

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation
Vakant Dansk Industri
Hans Henrik Sørensen,
DesignIt
Christian Schwarz Laustsen,
Seismonaut
Dansk Erhverv
Vacant
Ole Middelhede,
Assessit
IT-Branchen
Dorthe Hindborg Teknisk Landsforbund 
Charlotte Holst Andersen HK-samdata
Martin Frederiksen,
Klean  
Netværket It-forum  
Henrik Leth Dansk Metal
Henrik Sørensen,
Danske Bank
Tilforordnet 
Jeanne Bødker Nissen
Lars Bøge Eskildsen
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Julia Dorota Matyjasek,
multimediedesigner
Iben Uldahl Søndergård,
e-konceptudvikling
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Dorthe Bohlbro Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet