Tillidsbaseret ledelse - Er du til tillid eller kontrol?

Tid
Sted
Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J

Kom og hør om tillidsbaseret ledelse. Hvad siger forskeren, og hvad fortæller praktikeren? Hvad er de største farer ved at indføre tillidsbaseret ledelse? Og hvordan tager du det første skridt i at opbygge en tillidsbaseret organisation?

Søren Jagds præsentation.
Jørgen Bruuns præsentation.

Kom og hør om tillidsbaseret ledelse. Hvad siger forskeren, og hvad fortæller praktikeren? Hvad er de største farer ved at indføre tillidsbaseret ledelse? Og hvordan tager du det første skridt i at opbygge en tillidsbaseret organisation?

Torsdag den 22. september kl. 15-17 kommer ph.d. og forsker Søren Jagd fra Roskilde Universitet og fortæller om hans forskning inden for tillidsbaseret ledelse. Bagefter fortæller butikschef Jørgen Bruun fra Irma Aarhus om, hvordan han i dagligdagen leder og selv bliver ledt i en virksomhed, der bygger på tillidsbaseret ledelse. 

Klassisk ledelsesteori har de sidste 20-30 år fortalt os, at der er en grundlæggende modsætning mellem tillid og kontrol. Vi er så at sige flasket op med, at strammer lederen kontrollen, medfører det automatisk et fald i tilliden fra medarbejdernes side. Og omvendt: løsner lederen for kontrollen, stiger tilliden til lederen hos medarbejderne. Men måske er det en alt for enkel måde at se kontrol og tillid på? Måske er situationen faktisk den modsatte: øger lederen kontrollen, kan han også øge tilliden. 

Søren Jagds forskning viser, at der ikke nødvendigvis er en modsætning mellem kontrol og tillid. Men at lederen faktisk kan øge medarbejdernes tillid til lederen og til organisationen ved at øge kontrollen. 

”Når en leder tydeliggør, hvad rammerne og reglerne er i hans organisation, og han efterfølgende kontrollerer, påpeger og sanktionerer regelbrud, kan han være med til at skabe tilliden i organisationen. For tydelige rammer og regler giver medarbejderne ro til at koncentrere sig om arbejdet, så de ikke løbende bruger mentale og sociale kræfter på at lave uformelle forhandlinger med kolleger om, hvad man må eller ikke må i organisationen. Hvis reglerne og rammerne har en vis fornuft, og medarbejderne ved, at de kan stole på, at alle overholder dem, er reglerne med til at styrke tilliden i organisationen,” siger Søren Jagd.