Infomøde: Erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelser

Til informationsmøde på Erhvervsakademi Aarhus får du et indtryk af stedet, hører om uddannelserne og møder studerende, undervisere og studievejledere.

Tid
Sted
På flere af Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger

Det er vigtigt, at du kommer, når informationsmødet starter. Vi lægger nemlig ud med en fælles præsentation efterfulgt af rundvisning og mulighed for evt. individuelle spørgsmål.

Program

Programmet for infomødet bliver fastlagt i april 2018.