Jordbrugsvirksomhed

Velkommen som ny studerende på professionsbacheloruddannelsen i jordbrugsvirksomhed på Erhvervsakademi Aarhus.

Studiestart

Du skal starte på uddannelsen onsdag den 24. august 2016 kl. 9.00 på Tretommervej 31, 8240 Risskov.

Onsdag den 17. august 2016 får du en velkomstmail med mere information om din studiestart og den første tid på uddannelsen.

Intro-program

Der er planlagt et et fælles, socialt intro-program for alle studerende på tværs af uddannelser og nationaliteter.

Fælles intro-program (pdf)