Jordbrugsteknolog

Velkommen som ny studerende på jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Studiestart

Du skal starte på uddannelsen mandag den 29. august 2016 kl. 9.30. Vi mødes på Tretommervej 31, 8240 Risskov.

Mandag den 22. august 2016 får du en velkomstmail med mere information om din studiestart.

Opkvalificeringskurser inden studiestart

Har du behov for opkvalificering eller genopfriskning i matematik eller kemi? Eller vil du blive skarpere til studieteknik, tekstbehandlig og regneark? Så har du mulighed for at tage kurser inden studiestart:

Intro-program 

Intro-program (pdf) 

Der er planlagt et et fælles, socialt intro-program for alle studerende på tværs af uddannelser og nationaliteter.

Fælles intro-program (pdf)

Ferieplan

Her finder du ferieplanen for det første år på uddannelsen.

Ferieplan (pdf) 

Bogliste

Bogliste - miljø og natur (pdf)  
Bogliste - jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business manager (pdf)  
Bogliste - jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business economist (pdf)  
Bogliste - husdyrproduktion kvæg (pdf)
Bogliste - husdyrproduktion svin (pdf)  
Bogliste - husdyrproduktion hest (pdf)  
Bogliste - landskab og anlæg (pdf)
Bogliste - planteproduktion landbrug (pdf)
Bogliste - planteproduktion gartneri (pdf)

Du kan købe dine bøger i FACTUM BOOKS. Den nærmeste afdeling ligger på Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N.