Ansøgning og aftale

Studerende fra Erhvervsakademi Aarhus, som gennemfører praktikperioden i egen virksomhed, har førsteret til brug af faciliteterne i GROW. Såfremt der er flere ansøgere end pladser, sker udvælgelsen på baggrund af ansøgningen og en samtale. 

Aftalen er gældende i perioden 1. februar til 31. juli eller 1. august til 31. januar.

Efter aflevering af ansøgning vil virksomheden modtage en mail om godkendelse af ansøgningen. For virksomhederne i GROW gælder følgende: 

 • Virksomheden får tildelt en rulleskuffe, hvor deres virksomhedsnavn bliver påført. De kan derefter frit benytte de kontorpladser der er i GROW. Man har altså ikke en fast kontorplads. Rulleskuffen skal stilles på plads hver dag efter brug. Der betales et depositum på kr. 300 pr. nøgle. Disse tilbagebetales når nøgler til skuffen er afleveret
 • De studerende i GROW har adgang til printer i stueetagen, på 1. og på 2. sal
 • Der er adgang til mødefaciliteter og internet uden beregning. Mødelokaler kan bookes ved at sende en mail til Jette Heimdal Jensen på jhj@eaaa.dk
 • Akademiet bortskaffer virksomhedernes affald
 • Det er muligt at benytte køkkenfaciliteter på 2. sal
 • Det er altid den studerendes ansvar at afmelde virksomhedsadresse m.v.
 • De studerende medbringer selv bærbar computer og evt. skærm m.v. Opbevaring af dette på akademiet er på eget ansvar. Akademiet har ikke en forsikring, der dækker studerendes eventuelle tab
 • Du vil få adgang til bygningen Sønderhøj 48 med dit studie- adgangskort. Er der behov for adgang til akademiet uden for åbningstiden, skal dette kort benyttes. Skulle alarmen gå i gang, skal du straks tage kontakt til alarmselskabet
 • De studerende i GROW forpligter sig til at opretholde fuld diskretion vedrørende alle forretningsmæssige forhold omkring de øvrige GROW virksomheders virke, produkter, ansatte, konkurrenter o.a., som man måtte komme i besiddelse af i forbindelse med brugen af faciliteterne i GROW. Dette gælder også efter, at aftalen om brug af faciliteterne i GROW er ophørt
 • Studerende kan beholde en kontorplads i GROW i den ovennævnte periode, medmindre den studerendes virksomhed har nået en omsætning på kr. 100.000 eller indtil 3 måneder efter dimission. Såfremt kontorpladsen ikke benyttes, eller hvis andre ansøgere i højere grad opfylder betingelserne, kan akademiet opsige kontrakten med en uges varsel
 • De studerende er forpligtet til at give akademiet besked, hvis virksomheden lukkes og der ikke længere er behov for arbejdsplads i GROW

 Udfyld ansøgningsskema >>