Eksperter i teams

Innovationsforløbet ’Eksperter i teams’ giver studerende tværfaglige samarbejdskompetencer med et stærkt fokus på innovation, idégenerering og refleksion.

Hvert år holder Erhvervsakademi Aarhus et tredages tværfagligt innovationsforløb for studerende. Innovationsforløbet giver en stor del af vores studerende nye metoder til at arbejde i tværfaglige teams.

Forløbet giver en unik samarbejdsmulighed for studerende, virksomheder og undervisere.

Hvorfor hedder metoden ’Eksperter i teams’?

’Eksperter i teams’ har en dobbelt betydning. Dels skal de studerende være eksperter i teamet qua deres egne faglige kompetencer og studiebaggrunde. Dels skal de studerende blive bedre til at arbejde i et tværfagligt team.

Erhvervsakademi Aarhus har afholdt ’Eksperter i teams’ i 2013, 2014 og 2015, og næste forløb finder sted i efteråret 2016.

Aktuelle virksomhedsudfordringer

Rammen for forløbet er real-life virksomhedsudfordringer, som tager afsæt i et nyt tema for hvert år.

Se alle års temaer.

Målet er at skabe nye og nyttige løsninger til virksomhederne, der deltager. Både store og små har deltaget, og de repræsenterer forskellige brancher.

Se deltagende virksomheder fra alle år.

Det er særligt motiverende for de studerende, når der er rigtige virksomheder med i forløbet. Virksomhederne præsenterer deres udfordring, svarer på spørgsmål undervejs, og er afslutningsvis med til at bedømme de bedste løsningsforslag.

Norsk metode giver nye kompetencer

’Eksperter i teams’ bygger på en metode, som er udviklet af Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Universitetet har arbejdet med metoden i mere end ti år, og vi har indgået et samarbejde om at videreudvikle metoden.

Den centrale del i metoden er en lang række øvelser, som bringer de studerende tættere på hinanden i forløbet. Det handler blandt andet om at se og respektere hinandens kompetencer og bruge den samlede mængde af kompetencer i idégenereringsprocessen.

Tværfaglige kompetencer er i høj kurs

Dét, at arbejde effektivt og innovativt i teams er en nøglekompetence, som er efterspurgt af en lang række af vores aftager- og samarbejdsvirksomheder.

De studerende inddeles i teams og såkaldte landsbyer med flere forskellige uddannelser repræsenteret. Hermed får hvert team forskellige personlige, teoretiske og faglige kompetencer at sætte i spil, hvilket skaber gode forudsætninger for, at teamet frembringer nyskabende koncepter eller prototyper, som skaber værdi for virksomheden.

Netværk

Arbejdet med at videreudvikle og udbrede metoden ’Eksperter i teams’ er forankret i et skandinavisk netværk. Netværket står for at afholde en årlig workshop for uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt for at udvikle læringsmateriale.

Netværksdeltagerne er:

Erhvervsakademi Aarhus
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Lunds universitet
Norges Handelshøyskole
Syddansk Universitet
Uppsala universitet
Danmarks Tekniske Universitet  
Bergen University College (Høgskolen i Bergen)  
Bergens Universitet 

Presseomtale

Læs artikler om ’Eksperter i teams’.

Kontakt

Ønsker du at deltage i ’Eksperter i teams’ som virksomhed, institution eller studerende, eller er du nysgerrig på at vide mere om projektet?

Kontakt projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk eller projektleder Anne Marie Andersen på aman@eaaa.dk.