For undervisere

Forsknings- og innovationsaktiviteterne er din genvej til nye vidensgrundlag som underviser.

Vi vil gerne være med til at sikre, at du som underviser på akademiet sammen med dine studerende høster frugten af vores omfattende samarbejde med virksomheder og andre videninstitutioner.

Vores forsknings- og innovationsprojekter skal - i samarbejde med erhvervslivet - bl.a. sikre fundamentet for et videnkredsløb på erhvervsakademiet, der kommer dig til gode i form af interessante problemstillinger og cases til undervisningsbrug. Ydermere vil du som underviser, opnå et solidt vidensgrundlag i forbindelse med et forsknings- og innovationsprojekt.

Du kan finde inspiration til nye samarbejdsmuligheder eller finde udvalgte projekter, du kan bruge i din undervisning på Erhvervsakademi Aarhus. 

Gå på opdagelse i vores projekter

Bemanding af afdelingen

I afdelingen er der både tilknyttet en fast stab og et hold af undervisere, som har forskellige procentdelinger mellem deres projekter og undervisning. Dette er med til at skabe en balance mellem forskning og undervisning, hvor resultaterne bruges i de forskellige kompetencecentre.

Forsknings- og innovationsarbejde med virksomheder

Danske erhvervsakademier har fået den opgave af Uddannelses- og Forskningsministeriet, at vi skal gennemføre forsknings- og innovationsaktiviteter. En af de helt store bevæggrunde for dette er, at erhvervsakademierne har tradition for at arbejde tæt sammen med virksomheder.

Kontaktpersoner for undervisere

Vil du have uddybet et projekt eller vide mere om samarbejde? Kontakt forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen på htj@eaaa.dk eller projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk

Læs mere om afdelingen