Tema: Bæredygtighed - den tredobbelte bundlinje

Bæredygtighed spiller en større og større rolle i samfundet, og globalt er der fokus på at reducere CO2-udslip, begrænse affald og sikre genbrug mv.

I årets Eksperter i teams har vi derfor valgt at sætte fokus på, hvordan især mikro-, små og mellemstore danske virksomheder kan styrke deres konkurrencemæssige fordele ved at arbejde med ”bæredygtighed – den tredobbelte bundlinje”.

Den tredobbelte bundlinje er et begreb, der vinder større og større indpas i danske virksomheder. Begrebet sætter fokus på bæredygtighed i forhold til miljø, social ansvarlighed og indtjening.

Ved at tage hensyn til miljøet i fx valg af produktion, forsyning og distribution, reduceres overforbrug af ressourcer samtidig med, at klimapolitikken tilgodeses. Social ansvarlighed tilgodeser medarbejderne og styrker virksomhedens renommé. Samlet set medvirker et fornyet fokus på bæredygtighed til positiv branding i forhold til kunder, potentielle medarbejdere og som leverandør, alt sammen med sigte på en større økonomisk bæredygtighed.