Program

23.-25. november 2016

’Eksperter i teams’ holdes på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Find vej >>

Tidspunkterne i programmet er vejledende, og der tages forbehold for ændringer i både program og tidspunkter.

Alle oplæg, annonceringer og finalen vil foregå på engelsk. 

Dag 1: Idégenerering og samarbejde
23. november 2016

Kl. 8.15 Check ind ved hovedindgangen.
Lodtrækning for fremmødte studerende. 
Kl. 8.45-
9.30
Velkomst og kick-off i kantinen v/Anne Storm Rasmussen, uddannelsesdirektør på Erhvervsakademi Aarhus.
Oplæg om årets tema ”Bæredygtighed – den tredobbelte bundlinje” v/Lasse Chor, entreprenør/The Happiest Man Alive.
Kl. 9.30 Afgang til landsbyerne. 
  Præsentation af VEO og VFOs og deres roller.
Valg af Social Media Redaktør og Koordinator i teams.
Ryste-sammen-øvelse og præsentationsrunde for teams.
Samarbejdsaftale og succeskriterier for teamets arbejde.
Studerende finder på fælles teamnavn og energiråb/dans. 
Kl. 10.45-11.30  Virksomhedspræsentation + dialog og spørgerunde med virksomhed.
Efter præsentationen har de studerende tid til diskussion i teamet og formulering af spørgsmål til virksomheden.
Kl. 11.30-12.30 Pause (tidspunkt for pause er landsbyopdelt).
Kl. 11.30-13.00 Øvelser: Kompetencetrekanten med udgangspunkt i den konkrete virksomhedsudfordring. 
Kl. 13.00-14.00 Gul zone: Fælles forståelse af virksomhedsudfordringen i teamet.
Kl. 14.00-14.30 Virksomheden besøger landsbyen igen og svarer på opklarende spørgsmål. 
Kl. 14.30-15.40  Grøn zone: Tøm hovedet-øvelse og idégenerering. 
Refleksion: De studerende skal gennemgå spørgsmålene i det udleverede EIT-hæfte og dele med teamet i kort dialog med VFOerne.
Kl. 15.45-16.00 Annoncering af vinderteamet af Instagram-konkurrencen i kantinen.
Kl. 16.00  Basement er åben. 

Dag 2: Konceptudvikling
24. november 2016

Kl. 8.15 Samling og protokolføring i landsbyerne.
Landsbyerne gør status over arbejdet. Fælles drøftelse i landsbyen med refleksion og tilbageblik.
Fortsættelse af grøn zone.
  Rød zone: Sortering, evaluering og udvælgelse af idéer.
Præsentation af bedømmelseskriterier.
Præsentation af tre idéer for landsbyen.
Konstruktiv feedback fra et andet team i landsbyen. Teams parres og feedback gives fra team til team.
Bearbejdning af feedback samt videreudvikling på idéen/visionen.
Præsentation af outputkrav.
Kl. 11.30-12.30 Pause (tidspunkt for pause er landsbyopdelt).
Kl. 12.30-15.15 Refleksion over beslutningen/udvælgelsen af idé/vision via øvelse, fx med hjælp fra Kompetencetrekanten. 
Hvordan har faglighederne bidraget til idéen?
Hvilken idé er teamet gået videre med?
Præsentation af idé for landsbyen.
Kl. 13.00-13.30 Key note-oplæg i kantinen v/Trine Mønsted Nielsen, lektor på VIA University College. 
Kl. 15.15-15.30  Refleksion: De studerende skal gennemgå spørgsmålene i det udleverede EIT-hæfte og dele med teamet i kort dialog med VFOerne.
Kl. 15.30  Basement er åben. 

Dag 3: Præsentation og evaluering
25. november 2016

Kl. 8.15 Samling og protokolføring i landsbyerne.
Status over arbejdet (refleksion over teamsamarbejdet og tilbageblik). Har vi fat i den rigtige idé?
Forberedelse af præsentation. Argumentere for de valg, der er taget.
Passer output med bedømmelseskriterierne? Arbejde videre med idé og vision gennem præsentationsforberedelse.
Idéen skal være klar.
Beskrivelse af den endelige idé og upload af præsentation.
Kl. 11.00 Nominering af teams til 'Team Spirit Award' i landsbyerne. 
Kl. 11.30-12.30 Pause (tidspunkt for pause er landsbyopdelt). 
Kl. 12.30-13.30 Semifinale i landsbyerne.
Alle teams præsenterer for virksomhed og landsby. Når alle har præsenteret, kåres ét landsbyvinderteam af dommerne.
I præsentationen kan der bruges PowerPoint og andet præsentationsmateriale (fx prototyper og plancher).
3 min. pitch pr. team. 
Kl. 13.30-14.00  Landsbyen hjælper vinderteamet med at blive klar til finalen.
Refleksion: De studerende skal gennemgå spørgsmålene i det udleverede EIT-hæfte og dele med teamet i kort dialog med VFOerne.  
Kl. 14.00-15.30  Finale i kantinen med præsentationer, konkurrencer og præmieoverrækkelse.
Konferenciers: Povl Christian Henningsen, ejer af Henningsen Global & Henrik Strøier, direktør for Reputation Institute. 
Vinderteams præsenterer deres idé på scenen, hvor dommerne vurderer dem.
3 min. pitch pr. team.  
Kl. 15.30-16.00 Præmieoverrækkelse v/Marc Perera Christensen, viceborgmester og dimittend fra Erhvervsakademi Aarhus.
Dommerne har udvalgt 3., 2. og 1. pladsen.
Kåring af vinderne af 'Team Spirit Award'. 
Kl. 16.00 Tak for denne gang. 

Forløbet afsluttes med en efterfølgende opsamling på de enkelte uddannelser. Opsamlingen skal planlægges på de enkelte uddannelser.