Tværfaglighed gør en forskel for os virksomheder

Peter Benfeldt, skovfoged og indehaver af Jiffyplanter A/S, fortæller om deres deltagelse i 'Eksperter i teams 2015'

Det tværfaglige innovationsforløb ’Eksperter i teams’ har gjort en forskel for min forretning, fordi jeg fik udviklet nye produkter og løst en konkret udfordring omkring markedsføring.

Nyskabende og værdifulde resultater

Fordi man satte studerende på tværs af uddannelser sammen om at løse vores problemstillinger, fik vi et mere nyskabende og værdifuldt resultat. En kunne fx lave markedsanalyser, en anden var skarp på sociale medier, en tredje kunne programmere, en fjerde kunne regne, en femte havde indsigt i jordbrugsområdet og så fremdeles.

Tilsammen bidrog de mange forskellige fagligheder til, at vi kunne få et 360 graders blik på vores forretning og udvikle bedre løsninger.