Village Facilitator Officer (VFO)

Som et led i dit valgfag, skal du som studerende være medfacilitator i forbindelse med ’Eksperter i teams’, og derfor spiller du en vigtig rolle i innovationsforløbet.

Du vil opleve, at:

  • Din rolle som medfacilitator er afgørende for de studerendes fremdrift.
  • Du kan påvirke de studerende på en anden måde, end underviserne kan.
  • Du lærer at håndtere samarbejdssituationer med din egen viden og erfaring.

Undervisere som facilitatorer

Underviserne, der deltager i forløbet, skal facilitere innovationsprocessen. I hver landsby vil der være tilknyttet en underviser, som du skal arbejde sammen med som medfacilitator.

Hvor får jeg hjælp under forløbet?

Under forløbet den 23.-25. november 2016 har du mulighed for at få hjælp af personerne bag ’Eksperter i teams’ i kantineområdet på Sønderhøj 30 (Q&A Corner). De sidder klar til at hjælpe med både praktiske ting og generelle spørgsmål om både innovationsprocessen og selve forløbet. 

Informationer og kontakt

Ønsker du yderligere information om metoden omkring ’Eksperter i teams’, så kan du finde dem på ntnu.no/eit.

Har du spørgsmål til valgfaget, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Jesper Klintrup Nielsen på jkni@eaaa.dk.