Erhvervsøkonomi med e-conomic og Excel

‘Erhvervsøkonomi med e-conomic og Excel’ er et 6-ugers regnskabskursus for ledige, der ruster dig til at håndtere de daglige vitale arbejdsopgaver i private og offentlige virksomheders økonomiafdeling.

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, der ønsker at arbejde med økonomi, uanset om det er som controller, bogholder, regnskabschef eller lign.

Forløbet er også velegnet for iværksætteren, der ønsker at styrke sit kendskab til regnskab og økonomi. Uanset hvem du er, får du konkrete redskaber og værdifuld viden med dig.

Indhold

  • Nøgletal som styringsværktøj (KPI)
  • Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
  • Aktivitetsoptimering
  • Totalbudgettering
  • Beregning og vurdering af forskellige investeringers rentabilitet
  • Beregning og vurdering af forskellige finansieringsforslag
  • Investering og finansiering
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis
  • At bruge Excel i relation til økonomistyring

Dit udbytte

Du bliver uddannet til at bogføre i e-conomic, som i dag benyttes i tusinder af virksomheder. Derfor er kompetencer inden for dette felt i høj grad efterspurgte på arbejdsmarkedet. Du får herudover viden om budgetter, økonomirapportering, investering og finansiering, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde. Du lærer også om brugen af Excel.

Om undervisningen

Undervisningsformen er praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver – individuelt, i teams og på klassen. Vi lægger vægt på, at undervisningen er praktisk orienteret, og at du som studerende involverer dig og deltager aktivt.

Vi gennemfører efteruddannelsen over 6 uger i dagtimerne. Der er fire undervisningsdage og en projektdag om ugen.

En del af en akademiuddannelse 

’Erhvervsøkonomi' er et fag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring. Du har mulighed for at afslutte forløbet med en skriftlig eksamen på 4 timer. 'Erhvervsøkonomi’ giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende bruge faget som en del af en hel akademiuddannelse.