Akademifag

6 ugers forløb på akademiniveau

Vi tilbyder en række fag på akademiniveau som 6 ugers koncentrerede uddannelsesforløb. Fagene giver dig kompetencer på videregående niveau.

Fagene er på 60 lektioner i alt, og gennemføres over 6 uger i dagtimerne. Hvert fag giver 10 ECTS-point. Du har 2-3 undervisningsdage og 2-3 selvstudiedage om ugen. Du har mulighed for at afslutte faget med en eksamen.

En del af en akademiuddannelse

Faget kan efterfølgende indgå som en del af en akademiuddannelse. Læs mere her >>

Hvem kan deltage?

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU) skal du opfylde en af følgende betingelser:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med relevant erhvervserfaring.