Uddannelser i salg og markedsføring

Med en kompetencegivende uddannelse hos os får du stor fleksibilitet. Du kan tage et enkelt fag, en hel uddannelse eller selv sammensætte det forløb, som bedst matcher dine ønsker og behov.

Vi tilbyder uddannelser på både akademi- og diplomniveau. En hel akademiuddannelse svarer niveaumæssigt til en kort videregående uddannelse, mens en hel diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse.

 

Akademiuddannelse i international handel og markedsføring

Uddannelsen er for dig, der vil være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens salgs- og markedsføringsindsats – nationalt og internationalt. Læs mere

Akademiuddannelse i international transport og logistik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder. Læs mere

Akademiuddannelse i retail

Uddannelsen er for dig, der gerne vil kunne forstå, styre og udvikle detailhandelsvirksomheder og detailkæder. Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

En uddannelse i international handel og markedsføring giver solide kompetencer inden for salg og markedsføring kombineret med et internationalt perspektiv.Læs mere