Fagets opbygning

Før første mødesession: Introduktion til HR-feltet

Ca. 2 uger før første mødesession får du adgang til fjernundervisningsportalen og de første opgaver. Du introduceres til HR-feltet og laver en kortlægning af jeres ”udfordringer” på HR-området.

Første mødesession: Arbejd professionelt med rekruttering

Vi ser på HR i et overordnet perspektiv, og du får relateret HR-opgaven til din egen virksomhed. Vi ser på de største udfordringer her og nu og sætter fokus på, hvordan vi kan tiltrække de rigtige medarbejdere.

Mellem de to mødesessioner: Opgaver og vejledning

På fjernundervisningsportalen får du adgang til webinarer, opgaver, vejledning med mere. Emnerne vedrører stof fra både den foregående og den kommende mødegang, fx onboarding, medarbejderomsætning og fastholdelse, udviklingsprocesser med videre.

Anden mødesession: Fastholdelse og udvikling af medarbejdere

Vi arbejder med to af de andre fundamentale HR-processer, nemlig fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Du lærer at arbejde professionelt med processerne, og vi ser på den indbyrdes sammenhæng, fx rekrutteringsprocessens betydning for fastholdelse og udvikling.

Efter anden mødesession: Arbejde med eget projekt

Her arbejder du primært med dit eget projekt. For at gå til eksamen i faget ’HR’s servicering af linjeledelsen’ skal du skrive en faglig relevant opgave på max. 15 sider. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i opgaven. Eksamen foregår via Skype eller lignende.