HR-uddannelse i Grønland

Få en fleksibel, professionel uddannelse inden for HR

Få et godt grundlag for at arbejde professionelt med HR-opgaverne i din virksomhed med faget ’HR’s servicering af linjeledelsen’. 

Målgruppe

Faget er for dig, der arbejder med rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Du får en generel indføring i HR-teorier og HR-værktøjer, som bliver koblet med de praktiske problemstillinger, der typisk kan knytte sig til HR-arbejdet i Grønland.

Du arbejder nok fuldtids eller deltids med HR-relaterede opgaver som HR-ansvarlig eller lignende. Faget er også relevant for ledere, som arbejder i virksomheder uden HR-funktion, men som har et særligt ansvar eller særlige udfordringer med de HR-mæssige kerneopgaver: Tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Sådan arbejder vi

Forløbet afholdes som ’blended learning’ – en kombination af almindelig undervisning med 2 x 2 dages undervisning i Nuuk og fjernundervisning. Det er den samme erfarne underviser, som varetager både fjernundervisningen og dagene i Nuuk. Du skal regne med, at der vil være hjemmearbejde før, mellem og efter de to mødesessioner. 

En del af akademiuddannelsen i HR

Faget ’HR’s servicering af linjeledelsen’ er en del af akademiuddannelsen i HR.

Du kan tage faget som en selvstændig uddannelsesaktivitet. Det har stor værdi i sig selv. Faget kan også være begyndelsen til at tage flere fag eller en hel uddannelse inden for HR. De øvrige fag afholdes ligeledes som ’blended learning’. Fagene oprettes, hvis der er den nødvendige tilslutning. Alternativt kan de tages som fjernundervisning.