Nyt udviklingsprojekt om bedre uddannelse af offentlige ledere

edelsesakademiet har fået en halv mio. kr. til projektet, der går ud på at udvikle flere og bedre praksisnære lederuddannelser. Domstolsstyrelsen, Flyvevåbenet og Aarhus Kommune deltager sammen med seks chefkonsulenter fra Ledelsesakademiet i projektet.

”Vi vil undersøge, hvordan lederuddannelse på akademi- og AMU-niveau kan skabe muligheder for organisatorisk læring og
udvikling i den offentlige sektor, og hvordan vi sikrer transfer af viden fra uddannelserne til organisationen og lederens hverdag,” siger projektleder Line Schack fra Ledelsesakademiet.

Aktuel problemstilling

Netop transfer (som betyder at handle med afsæt i det, man har lært) er efterspurgt af markedet og et af Ledelsesakademiets indsatsområder.

”Der er for tiden stor fokus på ’return of investment’ og på, at man anvender det, man lærer på efter- og videreuddannelse. Med projektet håber vi på at udvikle en pallette af metoder, der sikrer transfer,” siger Line.

De første resultater af projektet kommer i løbet af efteråret 2013. Her udvikles en række metoder, som vil blive afprøvet i løbet af vinteren.

Læs mere på www.bedstpraksisledelse.dk.

Line Schack Holtet