Lamipro-direktør: Fast struktur og planlægningsskema gør mig mere effektiv

Først da direktør Kim Christensen indførte en mere struktureret og skemalagt arbejdsdisciplin, fik han tid til ledelsesarbejde.

Tidligere stod Kims dør altid åben. Det gør den ikke længere. Mindst to gange dagligt lukker han døren i nogle timer og fordyber sig. Foruden døren lukker Kim også mailprogram og telefon. Mails ser og besvarer han om morgenen og om eftermiddagen. 

”Jeg har gjort rigtig meget for at undgå unødvendige forstyrrelser. Det har givet markant mere arbejdsro,” fortæller Kim, som er administrerende direktør i den familieejede vækstvirksomhed Lamipro A/S. 25 ansatte og et 3.000 kvadratmeter stort produktionsareal danner rammen om Randers-virksomhedens fremstilling af blandt andet skærmvægge, vinduesplader, vægpaneler og bordplader til skandinaviske tømmerhandlere og byggemarkeder. 

Udviklede nye arbejdsgange under uddannelsesforløb 

Dengang den blå direktørdør stod åben, overtog den ene opgave den anden, og Kim lod sig tilfældigt forstyrre af mails, telefon og kollegaer. 

”Min opgaveliste var ofte længere, end da jeg mødte ind, hvilket jeg så redede ved aften- eller weekendarbejde. Jeg havde aldrig tid nok,” husker Kim. 

Sidste år startede han på akademiuddannelsen i ledelse. Uddannelsen har fået Kim til at kigge indad og sætte ord på, hvad der forstyrrede han. 

”Jeg erfarede, at utilstrækkelig struktur og manglende fokus på prioritering gjorde min hverdag presset. Jeg var nødt til at ændre radikalt på mine arbejdsvaner for at få mere tid,” fortæller den 35-årige direktør. 

Organiserer sig selv med daglig to-do-liste

I dag arbejder Kim efter to lister. På den ene liste optræder reaktive, daglige opgaver som fx mails og gennemgang af gårsdagens tilbud og ordrer. På den anden står de proaktive, langsigtede opgaver såsom forberedelse af bestyrelsesmøder, produktudvikling, udvikling af markedsføringsmateriale og afholdelse af møder. 

”Listerne er en kæmpe hjælp til at huske mine opgaver. Det er simple værktøjer, men det virker.” 

Ny mødekultur

Et af punkterne på den daglige to-do-liste er stå-møder med de ansatte hver formiddag og eftermiddag. Den ændrede mødekultur og dør-politik har resulteret i færre forstyrrelser, fordi de ansatte nu samler deres spørgsmål til møderne. Samtidig tænker de ansatte i dag mere over, hvordan og hvornår de bruger hinandens tid. 

”I dag afsætter jeg konkret tid til at tale med de ansatte og er derfor mere fokuseret under disse stå-møder, end jeg var under de fleste løbende samtaler, som jeg havde, da min dør altid stod åben.” 

Kim er også blevet bedre til grundigt at uddelegere flere administrative opgaver. Også her har han udarbejdet et skema med svar på forhånd om den uddelte opgave. 

”Det kan godt lyde kvælende og firkantet, at dagen er sat ind i rammer og system, men det har faktisk givet mig frihed,” konstaterer Kim.

Doerpaaklem Kopi