VI MENER: Forskning og erhvervsliv skal bringes sammen

På Ledelsesakademiet forsøger vi hele tiden at følge med udviklingen og spotte nye ledelsesteorier og nye ledelsesformer. Vores store netværk er med til at bringe de nyeste forskningsresultater ud til virksomhederne og gøre dem praksisorienteret.


Klassisk ledelsesteori har de sidste 20-30 år fortalt os, at der er en grundlæggende modsætning mellem tillid og kontrol. Vi er flasket op med, at strammer lederen kontrollen, medfører det automatisk et fald i tilliden fra medarbejdernes side, og omvendt løsner lederen for kontrollen, stiger tilliden til lederen hos medarbejderne. Men det er ikke nødvendigvis et enten eller, og den seneste forskning om samspillet mellem tillid og kontrol peger på, at tillid og kontrol indgår i et komplekst og dynamisk samspil med hinanden. Man kan sige, at en passende ballanceret mængde af kontrol på de rigtige områder skaber et godt fundament for tillid.

 

Siden efteråret 2010 har vi på Ledelsesakademiet arbejdet med et udviklingsprojekt, som kobler forskningen i tillidsbaseret ledelse til praksis. Udviklingsprojektet er et samarbejde mellem Ledelsesakademiet,  RUC, konsulentvirksomheden Living Value, Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi København Nord.

Som en del af udviklingsprojektet inviterede vi ledere fra offentlige og private virksomheder til at deltage i en workshop. På workshoppen blev forskellige ledelsesscenarier opstillet, og derigennem kunne vi undersøge, hvordan tillidsbaseret ledelse skal indgå i undervisningen i fremtidens lederuddannelser. Deltagerne i udviklingsprojektet skulle være med til at diskutere, hvordan koblingen mellem forskningen på læreanstalterne og den praktiske håndtering i virksomhederne skal foregå. Hvordan kan man få de nye ideer og begreber ind i lederuddannelserne?
 
På workshoppen blev forskellige lederprofiler gennemanalyseret for at finde ud af, hvad fx en funktionschef med flere mellemledere under sig skal have af viden om tillidsbaseret ledelse. Hvilke redskaber skal han kunne gøre brug af? Og hvor meget teori er nødvendigt for at kunne forstå og anvende tillidsbaseret ledelse? Resultaterne er siden hen blevet gennemarbejdet i projektgruppen og spørgsmålet er nu, i hvor stort omfang tillidsbaseret ledelse skal indgå i lederuddannelsen på akademiniveau. Skal det være et selvstændigt fagmodul, eller skal det være en del af forskellige fag på uddannelsen? Dette spørgsmål regner vi med at få svar på i løbet af september, så vi allerede til januar kan tilbyde vores studerende og kursister undervisning i tillidsbaseret ledelse.      

Jørgen Beck
uddannelseschef