Grundfos har i 16 år brugt Ledelsesakademiet som fast uddannelsespartner

For snart 17 år siden udviklede Ledelsesakademiet og DI en erhvervsdiplomuddannelse. Kurt Mikkelsen fra Grundfos repræsenterede DI og sad med i udvalget, der skulle arbejde med at finde indhold til uddannelsen. 

Bankmand i kedeldragt
Den daværende uddannelseschef på Ledelsesakademiet, Allan Pagh, havde ansvaret for at udvikle lederuddannelsen. Allan Pagh er uddannet i bankverdenen, og blandt produktionsfolkene på Grundfos var der en vis skepsis, da de fandt ud af det. 

- Har I en kedeldragt, spurgte Allan Pagh, så er jeg klar til at være i produktionen i en uge, så jeg kan se, hvordan tingene hænger sammen? Det gav kæmpe-respekt på Grundfos. Og da Allan Pagh præsenterede uddannelsen for cheferne på Grundfos, var der straks grønt lys til, at Ledelsesakademiet kunne starte et hold, fortæller Kurt Mikkelsen fra Grundfos. 

- Ledelsesakademiet har igennem årene været en stor samarbejdspartner, og har hjulpet Grundfos i mange forskellige sammenhænge. De har været ordstyrer ved mange af vores konferencer og givet indspark til flere uddannelsesplaner, som er gennemført her på Grundfos, fortsætter Kurt. 

Fra værkførerrolle til produktionsleder 
Den tidligere klassiske ledelsesform, hvor værkførere fortalte medarbejderne i produktionen, hvordan de skulle gøre tingene, har gennem årene ændret sig til en ledelsesform, hvor medarbejderne i højere grad bliver motiveret til at lave det, der forventes. 

Igennem flere år har Grundfos i samarbejde med Ledelsesakademiet haft alle deres ledere i produktionen igennem et obligatorisk coachingforløb, hvor deltagerne bliver i stand til at anvende både formel og uformel coaching i forhold til enkeltpersoner og grupper. Der etableres ledernetværk som både under og efter forløbet fungerer som trænings- og læringsrum. Det har fra begyndelsen været vigtigt for Grundfos, at kurset i coaching er meget praksisorienteret. At deltagerne kan bringe det lærte direkte fra skolebænken og ind i deres hverdag.  

- Grunden til, at Grundfos i så mange år har brugt Ledelsesakademiet, er, at vi begge to kender hinanden særdeles godt. Vi forventer at Ledelsesakademiet kender vores værdigrundlag og opsætningen i vores virksomhed. Det er også vigtigt, at vi hurtigt får feedback på kurserne, så vi hele tiden kan justere det, så vi bliver ved med at have rigtig mange tilfredse kursusdeltagere, fortæller Kurt Mikkelsen.