Gameplanner-modellen kom i spil hos Crisplant

Det er sin sag at ændre produktionenslayout i en virksomhed. Men Jan Torstved og Henrik Johansen fra Crisplant ved Aarhus har trukket på den viden og erfaring, de fik på Ledelsesakademiets kursus i projektledelse.   

Hverken produktionschef Jan Torstved eller produktionstekniker Henrik Johansen fra virksomheden Crisplant i Aarhus havde den store erfaring i at gennemføre og lede projekter, da de fik til opgave at lede en større ændring af virksomhedens produktionslayout. Crisplant producerer sorteringsanlæg til postcentraler og lufthavne, og formålet med layout-ændringen er at skabe den fleksible fabrik, så produktionen kan tilpasses de forskellige produktionsopgaver.   

Forinden havde Jan Torstved og Henrik Johansen været på kursus i projektledelse hos Ledelsesakademiet, så layout-ændringen blev deres ilddåb udi projektledelse, men var også en god mulighed for at afprøve deres nyerhvervede viden af i praksis.   

- Vi valgte at køre projektet efter en af de modeller, vi har stiftet bekendtskab med på kurset, nemlig gameplanneren. Modellen sikrer, at man løbende i processen får taget højde for risikofaktorer, særlige fokusområder, projektets interessenter samt trusler mod projektet, fortæller Jan Torstved, der stadig arbejder på projektet.   

Ud over viden om projektledelse fik Jan Torstved og Henrik Johansen også en masse inspiration fra de øvrige kursister.   

- På kurset mødte vi folk fra helt andre brancher og virksomheder. Der var folk fra biblioteker, kommuner, banker og arkitektfirmaer, og det var meget lærerigt at få deres input til, hvordan de vinkler et projekt. Man kan godt blive lidt enøjet, hvis ikke man får sådanne input udefra, forklarer Jan Torstved.