Valgfag klæder ledere på til at tolke tal

Nyt valgfag på akademiuddannelsen i ledelse rammer akut behov hos ledere med for lidt indsigt i deres virksomheds økonomi.

KPI, nøgletal, balance, likviditet, driftskapital, lønsomhed, omsætningshastighed og resultatopgørelse. Ledere skal i stadig stigende grad træffe beslutninger med udgangspunkt i deres virksomheds økonomi. Det kræver, at de besidder en vis portion økonomisk knowhow og forstår at bruge økonomiske data som ledelsesværktøj.

Populært valgfag om forretningsforståelse

Akademifaget 'lederens forretningsforståelse’ er et forsøg på at imødekomme dette stigende behov hos ledere for at blive klogere på økonomi. Faget er blevet utrolig populært, fortæller uddannelseschef Jørgen Beck.

”Kravene til lederes økonomiske indsigt og forståelse for økonomi er steget markant de seneste år. I dag forventes det, at ledere selv kan overskue og tage ansvar for de økonomiske konsekvenser af deres beslutninger – og ikke bare overlade det til økonomiafdelingen. Derfor rammer dettte fag et tydeligt behov.”

Lær om økonomisk ledelse på diplomniveau

Også på diplomuddannelsen i ledelse har man introduceret et lignende fag med navnet ’økonomisk ledelse’.