Uden lederskab - ingen projektledelse

Aldrig før har behovet for erfarne projektledere været så stort, som det er i dag.

Af Jørgen Beck, uddannelseschef.

Mere og mere arbejde tilrettelægges i dag som projekter. Indenfor det offentlige såvel som det private erhvervsliv er dygtige projektledere derfor i høj kurs. Her på Ledelsesakademiet mærker vi stor søgning til vores projektlederuddannelser. At arbejdsgiverne støtter op om deres ansattes behov for efteruddannelse og opkvalificering er yderst positivt.

Men viden om modeller, metoder og mere uddannelse i sig selv er ingen garanti for vellykkede projekter. Ledelsen er nødt til at understøtte projektlederne i at udføre deres arbejde, for ellers går det galt. Mangelfuld ledelse kan ødelægge projekter, også selvom projekterne ledes af personer med solide metoder og uddannelser. Uanset, om det drejer sig om projekter til to mio. kr. eller til 300 mio. kr., så går det ikke uden en engageret og stærk ledelse, der kan sætte mål, prioritere og inspirere. 

Projektledelse er kompliceret

Projektstyring og -ledelse har de seneste ti år gennemgået store forandringer. Fra at være en logistisk styringsdisciplin, der handlede om at koordinere ressourcer indenfor bestemte tidsmæssige og økonomiske rammer, er projektledelse i dag blevet en kompliceret størrelse af forskellige praksisser og teorier kombineret med forskellige elementer af ledelses- og coachingdiscipliner. 

I flere år har vi øvet os på projektlederrollen og på at få styr på ledelsesdelen. Alligevel er projektlederrollen i dag udfordret som aldrig før. Arbejdsvilkårene vanskeliggøres af flere forhold: en øget kompleksitet i arbejdets art, flere specialiserede faggrupper og mere autonomi hos de ansatte. Det øger kompleksiteten i projektstyringen. 

Respekt for projektlederens rolle

Samtidig udfordres projektlederrollen af, at der i mange organisationer og virksomheder ikke er den nødvendige forståelse og respekt for projektlederens rolle, og at den strategiske ledelse ikke understøtter projektarbejdsformen. Alt for mange steder opfattes projekter som noget, der skal løses på sidelinjen af de daglige arbejdsopgaver. Noget, man kan hive op af skuffen og tage fat på, når det øvrige arbejde er overstået. Men den går ikke. Projekter skal strategisk forankres, og alle niveauer skal inddrages. Fra topledelse, projektledere, styregruppemedlemmer til projektdeltagere. 

Uanset, om man læner sig op af et PRINCE2-tankesæt eller agile scrum-projektledelsesmetoder, så bliver man ikke nødvendigvis en god projektleder ved udelukkende at fokusere på projektstyring eller -ledelse. Der skal mere til. Set-up'et skal også være tilstede, før projektet lykkes.