VI MENER: Selv den bedste underviser er ikke garanti for læring

Både ældre og nyere forskning peger på, at den studerende og arbejdspladsens indsats før og efter undervisningen er langt vigtigere end selve undervisningssituationen. Den største del af læringen foregår nemlig uden for undervisningslokalet.

Inden et uddannelsesforløb starter, er der nogle vigtige spørgsmål, der bør besvares. Hvad er mine ledelsesmæssige udfordringer? Hvad vil jeg lære? Hvad er mit mål? Det er ikke nok at kigge på deltagerlisten og gennemgå pensum. Blikket bør rettes indad, og der bør reflekteres over, hvad man vil lære og hvorfor. Jo mere præcis i sit ønske eller behov, des lettere er det for os at facilitere læreprocessen og opnå den ønskede effekt. Bare fordi underviseren er god, er der ingen garanti for læringen.

Ikke alle er lige øvede i at tale om deres ledelsesudfordringer. Ofte tager det tid at åbne op for posen og finde frem til svaret. Det kræver også fokus og koncentration at kunne skelne mellem, hvad der er symptomer på en ledelsesudfordring, og hvad er vigtigt at tage fat i. 

Vi vil gerne hjælpe med forarbejdet. Men det kræver, at vi kommer i dialog med virksomheden og den studerende for at finde frem til dennes særlige problemstillinger. Jo skarpere man er på sin ledelsesudfordring, des mere lærer man. 

Netop nu gennemfører vi som forsøg en særlig akademiuddannelse i ledelse for Aarhus Kommune. Særligt ved dette forløb er, at vi tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i deltagernes individuelle ledelsesudfordringer. Valg af fagmodul og pensum er tilpasset den enkelte leder med udgangspunkt i lederens ønsker, behov og mål. Vi arbejder også med udfordringen i, hvordan vedkommende skal omsætte den spændende nye viden i dagligdagen og undgå, at gamle vaner genoptages. Uddannelsesforløbet er i langt højere grad end normalt individualiseret og forankret organisatorisk. Denne model ligger fint i tråd med vores mission om at udfordre erfaringer og forståelse og stimulere til refleksion og styrke ledere i at virkeliggøre de handlinger, de sætter sig for. 

Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for den amerikanske professor Robert Brinkerhoffs principper om, at værdien af efteruddannelse ikke bare skabes i undervisningssituationen, men i lige så høj grad før og efter. Det er positivt. Men vi kan blive endnu bedre. Derfor har vi valgt at behandle dette meget relevante og aktuelle emne på Lederforum den 30. april. Vi har inviteret to eksperter på området: Professor Ulrik Brandi fra Aarhus Universitet og HR Manager Søren K. Nielsen fra EnergiMidt. De skal gøre os klogere på, hvordan vi overfører viden fra uddannelse til en praktisk sammenhæng, så den giver effekt for både den enkelte og organisationen. Vel mødt.

Af Jørgen Beck, uddannelseschef