Flyvevåbnet snart på vingerne med ny akademiuddannelse i ledelse

Erhvervsakademi Aarhus hjælper Flyvevåbnet med at sikre læringsudbytte i ny, modulopdelt lederuddannelse.

Hvordan sikres den størst mulige læring for den enkelte leder og organisationen, når Flyvevåbnet til august 2014 går i luften med sin nye, modulopdelte lederuddannelse? Og hvordan skabes og fastholdes fremdrift og udvikling i et tre år langt uddannelsesforløb? Disse spørgsmål har Erhvervsakademi Aarhus siden sensommeren 2013 og frem til februar 2014 hjulpet Flyvevåbnet med at besvare.

Baggrunden er, at Flyvevåbnet som en del af forsvarsforliget er i gang med at reformere deres senior- og oversergent-uddannelser og udvikle en række metoder til at øge læringsudbyttet - i fagsprog kaldet transfer. Erhvervsakademi Aarhus har fungeret som konsulent på projektet, som finansieres af trepartsinitiativet Bedst Praksis Ledelse.

”Ved at tilpasse forsvarets hidtidige lederuddannelser til akademiniveau, kommer uddannelsen til at ligne den ’uden for hegnet’ samtidig med, at lederen kan få sine nyerhvervede kompetencer godkendt som kompetencegivende i civile sammenhænge,” fortæller chefkonsulent Lea Sørensen fra Erhvervsakademi Aarhus. 

Fordele

Fra at være et knap fire måneder langt, intensivt uddannelsesforløb, bliver forløbet nu spredt over tre år. Det er en klar fordel, mener Lea Sørensen.

”En af dem er, at den studerende ikke bliver taget ud af sin dagligdag for at efteruddanne sig, men uddanner sig sideløbende med sit arbejde. Det er et kæmpe plus for læringsudbyttet, at de har deres ledere omkring sig og med det samme kan integrere læringen i deres daglige praksis,” anfører hun.  

Hvad virker

Undervejs har Lea Sørensen og en militærkyndig kollega afdækket faktorer, der hæmmer og fremmer læringsudbyttet i Flyvevåbnets nuværende lederuddannelse.
Med inspiration fra transferprofessor Bjarne Wahlgrens teorier om effektive læringsformer og Benedichte Madsens aktionslæringsmodel, designede Flyvevåbnet i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus et læringsforløb med fokus på, at det, der læres, også anvendes og integreres i dagligdagen. Flyvevåbnet arbejder nu videre med det endelige uddannelsesdesign, inden det skal godkendes i ministeriet.

”Det her kan blive rigtig godt,” konstaterer Lea Sørensen.