Vi skal have mere innovationsledelse

Innovationen er udfordret på tid og penge. Når vi stempler ind på kontoret, drukner de smukke intentioner alt for ofte i daglig drift og fokus på bundlinje

Af Jørgen Beck, uddannelseschef

Albert Einstein sagde engang: "Hvis en ide umiddelbart virker absurd, har den en fremtid." Men innovation handler ikke blot om konkret produktudvikling eller fabelagtige forretningsideer. Det handler også om at ændre sin måde at tænke og lede på. 

Lytter vi ledere nok til vores medarbejdere, når de entrerer på kontoret med en ide? Hvordan mærker dine medarbejdere, at du hjælper dem med at være innovative? Hvad skal du som leder tale med dine medarbejdere om, så de får større fokus på at være innovative? Du kan ikke bare nøjes med at sige det. Du skal også i det daglige gøre plads til innovationen. 

Innovationen kan tænkes ind i hver enkel proces lige fra, hvordan mødet afholdes til den daglige arbejdstilrettelæggelse og den måde, vi bruger sproget på. Vi skal lære at sige "ja" i stedet for "ja, men" - netop for at bygge videre på andres tanker og ideer. Vi skal tilskynde alle til at deltage og skabe et forum, hvor alle tør og ønsker at bidrage. 

Som ledere bør vi bevidst stræbe efter at blive mere innovative i vores ledelse, så vi understøtter vores medarbejdere bedst muligt til at generere ideer. Det handler om, hvordan vi håndterer, prioriterer og fastholder innovation. Den traditionelle driftsleder har svært ved at rumme det moment af kaos og usikkerhed, som innovationen kan resultere i. Derfor har ledere brug for redskaber, der bringer mere fokus på innovation i den daglige ledelse. 

Man skal tage sig tid til at definere og udvikle sin innovationsledelse, så den ikke udelukkende tager udgangspunkt i driften, men også har en innovativ tilgang, der understøtter dét at tænke innovativt og kreativt og ikke lader sig hæmme af den daglige fokus på drift og nutidig forretning. 

Vi er gode til at fokusere på målbare resultater, træffe beslutninger og have en effektiv driftsmæssig tankegang. Men måske kommer vi til at beslutte ting for hurtigt eller for nemt? Derfor skal vi have mere innovationsledelse - dog uden at vi mister styringen med driften.