Mariagerfjords mest innovative virksomhed: "Her er plads til fiaskoer"

På magnetvirksomheden Sintex A/S i Hobro arbejder man ud fra devisen om, at man lærer af sine fejl – og jo flere fejl, des klogere bliver man. Her er innovation en integreret del af arbejdsmiljøet og sat i system bl.a. med en innovationsafdeling

Sintex blev i efteråret kåret som en af de mest innovative virksomheder i Nordjylland. Med inspiration fra bogen "Fra ide til faktura” af Steen Hildebrandt har virksomheden sat innovation i system. 

På Sintex satser man bevidst på at være innovativ i alt lige fra den praktiske tilrettelæggelse af produktion og rutiner til udviklingen af nye løsninger for pulver- og pumpeindustrien. 

”De ansatte har en stærk lyst til at komme med løsningsforslag eller besparelsesforslag for virksomheden,” siger innovationschef Peter Kjeldsteen. 

Patenter og priser

Virksomheden har netop fået patent på en økovenlig, stærk magnet-rotor, som ingen troede kunne opfindes. Nyskabelsen kommer fra virksomhedens egen innovationsafdeling. Afdelingen tæller seks dedikerede tekniske specialister inden for virksomhedens kernekompetencer. De seks er taget ud af den daglige drift for udelukkende at koncentrere sig om produktudvikling. Nogle af bedrifterne fortæller de om på morgenmøder, mens andre af projekterne forbliver hemmelige for virksomhedens 134 øvrige ansatte, indtil en potentiel patentansøgning er sat i gang. Udover at opfinde og udvikle helt nye produkter laver Sintex også en del inkrementel udvikling eller forbedringer, som de kalder det. 

Engagement

Innovationschef Peter Kjeldsteen bliver dagligt stoppet af produktionsfolk, der vil høre om de nyeste opfindelser eller fortælle om sjove ting, de har set. Fra øverste direktør til yngste elev opfordres alle i organisationen til at komme med ideer til idebanken. 

”Det er skønt at mærke så stort et engagement fra top til bund i hele organisationen,” siger han.

Produktionen inspirerer

Netop det, at produktionen af magneter stadig foregår i Hobro og ikke eksempelvis i Kina, mener virksomheden selv er nøglen til, at de i november vandt prisen som Mariagerfjord Kommunes mest innovative virksomhed i den regionale innovationskonkurrence "Tag-Fat".

”Alle processer i vores daglige produktion inspirerer os til at innovere. Uden dem ville vi ikke have den innovation, vi har i dag. Derfor holder vi daglig kontakt til produktionsafdelingen og deltager i løsning af større driftsproblemer. Dette sikrer, at de udviklede tekniske løsninger er produktionsegnede fra dag ét, hvilket også kaldes for ’Design for assembly’,”siger Peter Kjeldsteen.

Arbejder med eksterne kilder

Sintex er inden for de seneste år vokset fra 60 til 140 ansatte og er en del af pumpekoncernen Grundfos. Med udgangspunkt i kundernes aktuelle problemstillinger udvikler Sintex løsninger til pumpe- og pulverindustrien. Derfor opfordrer virksomheden altid kunderne til at blive samarbejdspartnere. Sintex samarbejder også med universiteter.

”Vi vil meget gerne samarbejde med universiteter. Selv om vi bruger en del tid på samarbejdet, så skærper det vores forståelse af den grundlæggende teori,” siger Peter Kjeldsteen, der også gerne samarbejder med brancheforeninger som Pulvermetallurgisk Forening Danmark. 

”Vi kan lige så godt hjælpe hinanden i stedet for at bekæmpe hinanden,” siger han. 

Plads til fiaskoer

Ifølge Peter Kjeldsteen er det afgørende at udvikle en kultur, hvor det er tilladt at begå fejl. 

”Innovation er ikke noget, man bare kan beslutte, at man vil. Mange innovative løsninger er skøre, dumme eller dyre og vil ofte bringe idemageren i problemer, hvis det ikke er acceptabelt at fejle. Det kræver derfor stor tillid og evnen til at kunne tilgive fejl, i forventning om, at næste ide er den, der kan bygges en forretningsmodel på. Man skal arbejde efter reglen om, at man lærer af sine fejl - så jo flere fejl, des klogere bliver man. Eller sagt på en anden måde: Jeg har haft mange problemer i mit liv. De fleste blev heldigvis ikke til noget!”