Forvirring om uddannelsestitler og ECTS-point

Markedet for efteruddannelse kan være lidt af en jungle, og Ledelsesakademiet bliver ofte kontaktet af potentielle studerende, der ikke kender til forskellen mellem et kursusforløb og en offentlig akkrediteret uddannelse

Mads troede, at han med sin private lederuddannelse var sikret adgang til en masteruddannelse. Men han manglede 45 ECTS-point (svarende til halvandet års deltidsstudier) og kunne dermed ikke få lov til at starte på den ønskede videreuddannelse. 

Mads er ikke den eneste. Ledelsesakademiet bliver ugentligt kontaktet af potentielle studerende, der er forvirrede omkring ECTS-point og værdien af private ikke-akkrediterede uddannelser.

For selvom der står mini MBA på visitkortet, så giver titlen ikke nødvendigvis adgang til en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau -og det kommer bag på flere.

Ingen merit

Chefkonsulent Kirsten Matzen har det seneste år haft ca. 100 visitationssamtaler med potentielle studerende, der eksempelvis ønsker at tage en diplomuddannelse i ledelse. Nogen har måske allerede taget fag hos en privat udbyder og vil derfor have merit.

”Jeg kan ikke give dem fritagelse eller merit for noget, når de kommer fra et ikke-akkrediteret uddannelsessted som eksempelvis Probana. Det kommer ofte bag på de studerende, der bliver skuffede,” siger hun og tilføjer, at man udelukkende kan få merit fra én formel uddannelse til en anden formel uddannelse. Hvis man ønsker merit for andre fag eller uddannelser, så skal man have en realkompetencevurdering, hvilket er en individuel vurdering. 

Se dig for!

Det gælder derfor om at se sig godt for, inden man tager en lederuddannelse som fx en mini MBA. Master of Business Administration er ikke en beskyttet titel og kan udbydes af både universiteter, handelshøjskoler og private skoler med forskelligt pensum og indhold. 

Inden man kaster tid og penge efter en bestemt uddannelse, er det en god ide at gøre sit forarbejde, påpeger Kirsten Matzen: 

”Mit råd til folk er, at de skal undersøge de forskellige uddannelsessteder, være kritiske og kontakte skolerne for at høre, om uddannelsen giver ECTS-point og et officielt kompetencegivende bevis.” 

ECTS-point

Uddannelser opgøres i ECTS-point. ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer System. 1 ECTS-point kræver som tommelfingerregel 25-30 timers arbejdsindsats. Beståede ECTS-point kan overføres som merit til andre studier - både nationalt og internationalt. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudier. Kun det formelle kompetencegivende uddannelsessystem og uddannelser, der er akkrediterede af ministeriet, må udskrive ECTS-point. Alligevel refererer en lang række kursusudbydere og konsulenthuse ofte til ECTS, selvom der ikke er tale om en kompetencegivende uddannelse. 

Mere åbenhed

På Ledelsesakademiet opfordrer uddannelseschef Jørgen Beck derfor til mere åbenhed fra private kursusudbydere, så ledere og andre får de uddannelser, de ønsker og har behov for. 

”Det er utrolig svært at orientere sig for udefrakommende. Det stiller høje krav til hver enkelt uddannelsesudbyder om at tydeliggøre, hvad man som studerende får hos dem. Hvis ikke der er åbenhed, gennemsigtighed og sammenlignelighed i uddannelsesjunglen, så lades de studerende i stikken,” siger han.