Drift og økonomi spænder ben for innovation

I Danmark er vi ret dygtige til at være innovative. Alligevel spænder den daglige drift og vanetænkning alt for ofte ben for innovationen

En skrivemaskinefabrikant var dygtig til at gennemføre løbende forbedringer af sit produkt, men måtte alligevel gå konkurs, fordi pc’en blev opfundet. En anden virksomhed havde en god udviklingsafdeling, men overså andre små muligheder for trinvise forbedringer.

”Mange virksomheder, der har en ambition om at være innovative, tror fejlagtigt, at de skal opfinde nye produkter, der vil
revolutionere verden på samme måde som walkman’en, pc’en eller den dybe tallerken, hvis deres ambition skal lykkes. Men det er en vildfarelse, for innovation handler nemlig også om trinvis udvikling af processer, systemer og organisering af virksomheden. For eksempel kom Dell ikke med et nyt revolutionerende produkt, men var innovative i deres måde at sælge deres produkter på via internettet,” siger innovationskonsulent Erik W. Hallgren. Han har skrevet en ph.d. afhandling om medarbejderdreven innovation ved DTU Management og arbejder som en af Teknologisk Instituts 44 innovationsagenter under innovationsagentordningen.

Den 10. april 2013 gæster han Ledelsesakademiet for at vise, hvordan man får større succes med hverdagsinnovation.

Innovation = en ledelsesopgave

Årligt hjælper Erik W. Hallgren ca. 30 virksomheder med at skabe rammerne for at være innovative.

”Hvis noget er nyt for virksomheden og bibringer den noget positivt, så er det innovativt,” siger han og tilføjer: ”Innovationen begynder hos medarbejderne, fordi det er dem, som har kontakten til virksomhedens kunder og systemer og ved, hvor skoen trykker. Men det er en ledelsesopgave at skabe rum til at involvere medarbejderne og tage imod ideerne, og det er lederne desværre ikke altid lige gode til.”

Man kan ikke blive innovativ bare fordi man følger den rigtige opskrift, for sådan en opskrift findes ikke.

”Virksomheder er så forskellige, at det ville svare til, at bageren lærer af skomageren eller omvendt. Derfor er hver enkelt virksomhed nødt til at lære at skabe omstændighederne selv. Det handler om at dreje på de rigtige håndtag, og det vil først og fremmest sige medarbejderne og ledelsen,” siger Erik W. Hallgren.

Tør ikke åbne op

Selvom Danmark bruger mange penge på udviklingsprojekter og ifølge en EU-undersøgelse er blandt de fem bedste blandt EU's 27 medlemslande til at innovere, så er det ifølge Erik W. Hallgren ikke godt nok.

”Mange står i stampe, fordi de ikke tør åbne op udadtil,” konstaterer innovationskonsulenten og spørger: ”Hvorfor er vores ledere så dårlige til at stoppe op i dagligdagen og gribe de ideer, der kommer?”

Innovation tager tid

Vanetænkning og indgroede mønstre står i vejen for innovation. Det er først og fremmest tankegangen, der skal ændres, pointerer Erik W. Hallgren.

”Processen skal slå rod i dagligdagen, og det tager lang tid, fordi medarbejderne skal lære at tænke anderledes og opleve, at de indspark og ideer, de kommer med, bliver taget alvorligt.”

Driften vinder

Den største forhindring for innovationen er ifølge Erik W. Hallgren den daglige drift, som forståeligt nok bør prioriteres, men virksomheden skal også turde se bort fra bundlinjen og tænke fremad, siger han.

”Når valget står mellem at klare en ordre og sætte tid af til innovation, så vælger de fleste virksomheder den kortsigtede løsning vel vidende, at det på den lange bane meget bedre kan betale sig at bruge tid på innovation. Kunsten er at kunne håndtere innovationen og driften på samme tid.”