VI MENER: Afskedigelser giver også muligheder for udvikling

Danske virksomheder skal blive bedre til at tage sig af de medarbejdere, der er tilbage efter afskedigelser og udnytte den nye situation til at skabe nye visioner og muligheder.


Afskedigelser af medarbejdere skaber negative vibrationer, og derfor er det naturligvis vigtigt at sige farvel på en ordentlig måde til de medarbejdere, der bliver sagt op. Mange virksomheder er dygtige til at klare den opgave. Men når der skal afskediges folk, stiller det krav til, at ledelsen både har fokus på de, der forlader virksomheden, og de der skal køre den videre.


Glemmer ledelsen at fokusere på fremtiden og medarbejderne, der skal føre virksomheden videre, risikerer man at køre fast i en negativ spiral, som forhindrer medarbejderne i at se fremad. Medarbejderne skal have noget nyt og positivt at snakke om, og derfor er det vigtigt at fremlægge et nyt, spændende fremtidsbillede, som medarbejderne kan se sig selv som en del af.


Oven på en runde med afskedigelser er virksomheden i et vadested, og der ligger en ledelsesopgave i at tage teten og skabe tryghed om det nye. Det er ikke den samme virksomhed mere, og man kan ikke bare sige ”business as usual”. Medarbejderne vil gå med tanker om, hvilke opgaver de skal løse i fremtiden, og hvem de skal arbejde sammen med, og hvem vil gå til chefen og sige ”jeg er utryg og ved ikke, hvad jeg skal lave fremover”, når de lige har oplevet kolleger blive afskediget?


I en ph.d.-afhandling behandler Helle Kryger Aggerholm (Center for Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet) netop organisationskommunikationens betydning for tilbageværende medarbejderes meningsdannelse og forståelse af den organisatoriske virkelighed. Hun kan se, at de tilbageværende medarbejdere kan være splittede imellem, at de forstår nødvendigheden i at afskedige, og samtidig har svært ved at acceptere situationen og begrundelserne for afskedigelserne. Det er en udfordring for ledelsen, som ikke kun kan håndteres med rationelle argumenter og kommunikation fra ledelsens side, men også fordrer at lederne bruger deres empati og arbejder med de følelsesmæssige sider af situationen.


Allerede før en ledelse gennemfører afskedigelser, bør den tilrettelægge det efterfølgende forløb. Ledelsen bør overveje, hvordan den kan time det så godt, at medarbejderne bliver inddraget i beslutningerne om fremtiden, for det er vigtigt, at de føler, de bidrager til, hvad der skal ske med virksomheden.


Afskedigelserne skaber en ny situation, og det er måske lige på det tidspunkt, man skal lave en ny strategi eller revitalisere den gamle. De medarbejdere, der er tilbage, er åbne for en fremtid sammen, og de er åbne over for at tænke fremad, nyt og anderledes. Her ligger kimen til at skabe en ny og bæredygtig fremtid.


Så kære leder: Tænk over, hvordan du kan blive bedre til at tage dig af de medarbejdere, der skal drive din virksomhed videre. Det kan blive et godt startskud til fremtiden.Jørgen Beck
Uddannelseschef