Afskedigelser handler også om at vælge til

Lars Skibdahl, der er Senior Business Partner i forretningsenheden Spare Parts & Repairs i Vestas, har netop skullet sige farvel til 14 af sine i alt 550 medarbejdere. Afskedigelserne skete som led i vindmølleproducentens seneste fyringsrunde.

Selvom det for Lars Skibdahl var hårdt at skulle sige farvel til dygtige kolleger, gav afskedigelserne også anledning til at sætte fokus på de medarbejdere, der blev tilbage og som i dag skaber resultater for virksomheden.

- Som leder er din opgave at finde den rette balance mellem hensyn til de medarbejdere, du skal sige op og hensyn til de medarbejdere, du skal beholde. Under afskedigelserne falder dit fokus naturligt på at hjælpe de medarbejdere, du siger op, videre til en ny karriere. Men du må ikke glemme, at der også er en vigtig fase før og efter afskedigelserne, hvor du skal hjælpe de medarbejdere, der er tilbage, med at skabe gode resultater, siger Lars Skibdahl.  

Lær talenterne at kende

Tanken om at vælge medarbejdere fra og til i en afskedigelsesrunde er stærk inspireret af virksomhedens halvårlige People Review. Her bliver alle ledere, mellemledere og projektledere i Vestas evalueret på deres resultater og deres måder at løse opgaverne på.

- Medarbejderne bliver i et ni-felts matrix målt på deres evne til at skabe forretningsresultater og på deres ambition om at skabe resultater i tråd med Vestas’ værdier. Kortlægningen er et af de værktøjer, der bliver brugt til at forfremme og udvikle talenterne, men også til at afskedige, forklarer Lars Skibdahl.

Mens Vestas’ People Review løbende giver ledelsen en god indikation for, hvem talenterne i virksomheden er, er det også Lars Skibdahls oplevelse, at afskedigelsesrunder gør noget ved folks ambitionsniveau. Han har set flere eksempler på medarbejdere, der før kunne beskrives som ”silent achievers”, begynde at profilere sig selv og ende med at stå stærkere efter en fyringsrunde.  

Sæt turbo på energien med gys, guf og gab

Efter afskedigelserne har Lars Skibdahl måtte tage alle sine lederegenskaber i brug. Det er nemlig i denne fase, at det er særligt vigtigt for medarbejderne at få klare svar på, hvordan produktionsniveauet skal holdes oppe, og hvordan resultaterne skal nåes.

- Jeg tager et kig på afdelingen ovenfra og ned for at vurdere, om opgaverne er fordelt hensigtsmæssigt, og  om vi prioriterer rigtigt. For at skabe klarhed omkring opgavefordelingen og højne motivationen blandt medarbejderne har jeg udviklet et koncept, jeg kalder for ”gys, guf og gab”, siger Lars Skibdahl og forklarer:

- Alle har arbejdsopgaver, som de enten synes er udfordrende, sjove eller kedelige. Men det er forskelligt fra person til person, hvor godt man befinder sig med henholdsvis gys-, guf- og gab-opgaver. Jeg har gode erfaringer med at kortlægge medarbejdernes præferencer, så vi får udnyttet energien optimalt og højner arbejdsglæden ved at lave det, vi er bedst til.