VI MENER: Passion avler passion

En storstilet amerikansk undersøgelse viste allerede tilbage i 2008, at kampen om de største talenter er en af de faktorer, der optager erhvervslivet mest. Og selvom den globale økonomi siden har skiftet overhalingsbanen ud med nødsporet, foregår der i dansk erhvervsliv stadig en indædt kamp om at tiltrække og fastholde de bedste folk.


For få år tilbage var det vilkår som godt arbejdsklima, kolleger, faciliteter og benefits, der bar medarbejdernes motivation igennem. I dag bliver mange af disse forhold anset som en selvfølge - ikke mindst af den kritiske X-faktor generation, der stiller store krav ikke bare til arbejdspladsens beskaffenhed, men i særdeleshed til jobindhold, muligheder og såvel faglig som personlig udvikling.


I gamle dage havde vi nok ambitioner, men de fleste havde en god portion ydmyghed med i bagagen og accepterede ”tingenes tilstand”, herunder en uengageret chef og rutineprægede opgaver. Uanset at unge talenter i dag kan se frem til et benhårdt jobmarked, ønsker de færreste sig ”bare et job”. Jobbet er en identitetsskaber.

Vi ønsker os innovative, kreative og nyskabende medarbejdere, men risikoen for at forfalde til at lede ved hjælp af de velkendte metoder, værktøjer og motivationsfaktorer er stor. Dermed bliver chancen for at finde og dyrke det innovative, det kreative og det nyskabende tilsvarende mindre.


Ledere skal derfor i stigende grad forstå at integrere alternative motivationsfaktorer i deres ledelse.

Et af disse alternativer er passioneret ledelse. Passion er en motivationsfaktor, der har eksisteret lige så længe som mennesker har udbudt og taget arbejde, men først de senere år har ledere verden over fået øjnene op for, at passion kan anskues fra en teoretisk vinkel og rent faktisk kan tillæres.


En passioneret leder kan ikke blot tiltrække og fastholde, men også udvikle, engagere og optimere ikke bare sine medarbejdere men hele forretningen. En passioneret leder skaber passionerede medarbejdere.


Passioneret ledelse er ikke nødvendigvis et begreb, der skal erstatte alle de ældre og mere velkendte ledelsesteorier og –metoder, men det er et oplagt supplement - og nødvendigt for at kunne honorere talentmassens store krav til et attraktivt og udviklende job.


Men at blive en passioneret leder er ikke bare noget, man kan beslutte sig for. For nogle ledere er det en del af deres natur, og de kan ikke undgå at fremtræde med gennemslagskraft og karisma. For andre ligger det meget fjernt. Men langt de fleste ledere kan arbejde med at finde passionen frem og anvende den i ledelsesøjemed.


En af metoderne er selvfølgelig at nærstudere andre ledere. Hvem opleves som passionerede og karismatiske? Hvorfor gør de det? Ville jeg selv kunne gøre det samme, eller ville jeg gøre det anderledes?


En anden metode er at finde sine egne indre passioner – også inden for andre områder end ledelse og forretning – og undersøge dem. Hvordan føles det? Kan det overføres til mit arbejdsliv?


Gennem passion kan en leder skabe mening og forståelse. Medarbejdere, der har en passioneret leder, har ofte nemmere ved at acceptere forandringer og nye tiltag – og de inspireres til at søge nye veje og løsninger. Stemningen på arbejdspladsen bliver bedre og engagementet stiger.


Der er med andre ord ingen grund til at lade være. 

Jørgen Beck
uddannelseschef