Erhvervsakademi Aarhus udvikler nyt uddannelseskoncept til offentlige ledere

12 ledere fra Aarhus Kommune vælger selv hvad de vil lære på ny akademilederuddannelse.

I midten af et undervisningslokale på Sønderhøj 8 i Viby har 12 ledere placeret sig i to cirkler uden på hinanden. Den inderste cirkel har ryggen vendt mod den yderste. Mens indercirklen taler, lytter ydercirklen. Derefter byttes plads, og de, der før lyttede, taler nu. Til sidst drejer de kontorstolen og sidder nu ansigt til ansigt. To og to genfortæller de til hinanden, hvad de har hørt. Øvelsen er én blandt mange på Aarhus Kommunes nye akademilederuddannelse.
”Vi forsøger at få dem til at gå igennem en proces. Hvis vi bare står og fortæller, lærer de ikke så meget,” siger chefkonsulent Ole Legarth Ernst fra Erhvervsakademi Aarhus. Denne øvelse skal gøre lederne opmærksomme på, at det, der tæller, ikke er det, der bliver sagt, men det, der bliver hørt.
”Det handler om at forstå, at det ikke går ud på at få ret, men om at forene det, der er blevet sagt, så der skabes en koordineret, fælles forståelse,” siger Ole Legarth Ernst.

Pick and choose fra lærebogen

Undervisningen veksler mellem planlagte oplæg og individuelt tilrettelagt pensum med de studerendes egne ledelsesudfordringer som omdrejningspunkt. Netop det individuelt tilrettelagte forløb var det, der fik plejehjemsleder Jette Mikkelsen til at melde sig til uddannelsen.
”Jeg havde ikke brug for 800 siders teori, men kun den teori, der er relevant for min dagligdag. Dette er virkelig godt, fordi det tager udgangspunkt i min personlige ledelsesudfordring,” siger hun. Flere af de studerende siger om studiet, at det er særdeles brugbart, fordi de øjeblikkeligt kan gå hjem og bringe det lærte i spil.

Møder lederne der, hvor de er

Forud for forløbet er der foregået en grundig afklaring af hver enkel studerendes reflektionsniveau og læringsstil. Underviserens rolle er at facilitere processer, coache og vejlede. Det forklarer projektleder Line Schack Holtet fra Erhvervsakademi Aarhus.
”Uddannelsen er nytænkende og markant anderledes i forhold til, hvad vi ellers kender. De studerende skal ikke koble sig på vores undervisning, men omvendt. De vælger selv det, de vil undervises i, og hvad de vil have fælles med de andre på holdet. Underviseren er langt mere faciliterende end normalt.” 
”Vi improviserer meget og reagerer på de ideer, der opstår undervejs. Vi står ikke og forklarer en masse modeller og teorier. Meget af undervisningen foregår på den måde, at vi sætter rammerne og faciliterer processerne, og så er det op til de studerende selv at levere indholdet og produktet. Det kræver en meget aktiv deltagelse. De skal bringe sig selv i spil – ellers rykker det ikke,” forklarer en af underviserne på uddannelsen, chefkonsulent Susanne Muusmann Lassen.

Fravælger traditionel lederuddannelse

Erhvervsakademi Aarhus har udviklet uddannelsen i tæt samarbejde med HR- og personalechefer i Aarhus Kommune som et projekt under trepartsinitiativet 'Best Praksis Ledelse'. 
I Aarhus Kommune, der beskæftiger 1.680 ledere, er hver femte leder i gang med 'Den fælles Lederuddannelse, DOL' - en diplomuddannelse i offentlig ledelse. Kommunen ser gerne, at endnu flere ledere tager mod tilbuddet om en lederuddannelse. 
”Nye medarbejder- og lederroller i fremtidens velfærdssamfund kalder på nye lederuddannelser og nye måder at samarbejde med hinanden på om uddannelse. Vi har de seneste år haft succes med fokus på den fælles offentlige diplomlederuddannelse, men kan se, at der er ledere, som ønsker et andet tilbud. Vi er en stor arbejdsplads med mange forskellige typer ledere. Dem vil vi gerne kunne tilbyde relevant uddannelse. Derfor eksperimenterer vi med forskellige koncepter,” siger Vibeke Sjøgreen, der er udviklingschef i Sundhed og Omsorg med ansvar for den tværgående leder – og ledelsesudvikling i Aarhus Kommune. 

Udbredes til andre

Uddannelsesmodellen blev for nylig præsenteret på et dialogmøde for kommuner, uddannelsesinstitutioner og forskere. Erhvervsakademi Aarhus overvejer nu at tilbyde modellen til andre kommuner. 
”Forløbet giver os ny viden og erfaring med, hvordan de studerendes muligheder for at omsætte læring til praksis styrkes. Denne måde at tilrettelægge uddannelse på viser sig at være virkelig brugbar, fordi den møder den studerende der, hvor de er, og er endnu mere praksisnær, end hvad vi ellers kender,” siger chefkonsulent Ole Legarth Ernst fra Erhvervsakademi Aarhus.