Gør du nok for, at din virksomhed får udbytte af lederuddannelse?

Tre parter er afgørende for en vellykket transfer (at den studerende går hjem og anvender det lærte): lederen/den studerende, uddannelsesstedet og virksomheden.

På Ledelsesakademiet har vi stor fokus på udbyttet. Eksempelvis gennemfører vi på diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i HR visitationssamtaler med hver enkel studerende for at hjælpe vedkommende til en endnu bedre forberedelse inden studiestart. Under samtalen opfordrer vi til at tage en dialog med nærmeste leder og egen afdeling om, hvad virksomheden skal gøre for at sikre udbyttet.
Allerede inden et uddannelsesforløb påbegyndes, bør lederen sætte sig ned med sin chef og tale om, hvilke forventninger de har til udbyttet af uddannelsen. De skal også tale om, hvordan virksomheden bidrager aktivt med rammer og muligheder for, at lederen kan gennemføre de forandringsprojekter, der er en del af uddannelsen. Opbakning fra kollegaer og nærmeste leder til at støtte og fastholde processen, er en af de vigtigste faktorer til at sikre en effektiv forankring af læring (transfer).

Nye kompetencer skal omsættes til øget produktivitet

Ifølge professor Robert Brinkerhoff er et uddannelsesforløb en proces, der begynder noget før studiet starter og slutter lang tid efter. En af hans kongstanker er, at gennemtænkt uddannelse kan understøtte forretningens strategi og opgaveløsning. Men det kræver, at der er et tydeligt formål med uddannelsen og en plan for, hvordan den nye viden kan omsættes til praktisk brug i hverdagen. Den amerikanske professors forskning viser, at kun 15-20 procent af deltagerne i et læringsforløb rent faktisk bruger de nye kompetencer i praksis. Dårlig forberedelse og mangelfuld opfølgning er forklaringen, mener Brinkerhoff.

Et uddannelsesforløb skal ikke kun være et personligt udviklingsprojekt. Det bør også give udbytte for virksomheden. Det er en dårlig investering ikke at få omsat de nyerhvervede kompetencer til en øget produktivitet. Men det er også frustrerende for den ansatte, som bare vender tilbage til hverdagen og ikke får brugt sin nye viden i praksis. Derfor bør vi bruge langt mere krudt på det, der foregår før og efter. Men det kræver, at rammerne er til stede. Og dem hjælper vi gerne med at tydeliggøre.