Nyt videncenter for ledelse og HR

Nyt videncenter sætter god ledelse og HR på dagsordenen og undersøger, hvordan det udøves i praksis

Videncentret får hovedsæde på Ledelsesakademiet på Erhvervsakademi Aarhus, hvor vi i forvejen har succes med at uddanne offentlige og private ledere og HR-medarbejdere. 

Ifølge den nye videncenterchef, Jørgen Beck, bliver videncentret et eksperimentarium, der skal bidrage til at øge private og offentlige virksomheders konkurrencekraft og effektivitet ved hjælp af god ledelse og HR. 

”Vi glæder os til at dele vores viden, erfaringer og overvejelser i forhold til, hvad god ledelse og hvad meningsfuld HR er," siger han. 

Centret skal ikke kun hjælpe erhvervslivet. En af centrets første konkrete opgaver bliver at få samstemt metoder på landsplan til, hvordan man indfører en fælles spørgeramme og ensartede standarder for akkreditering af uddannelser inden for ledelse og HR. Derudover skal videncentret hjælpe med at udarbejde en ny studieordning og fag på akademiniveau og udvikle nye former for undervisning på tværs af tid, geografi og pædagogik. 

En praksisnær tilgang til ledelse og HR

Etableringen af det nye center vil højne det faglige miljø på hele Erhvervsakademiet, mener rektor Christian Mathiasen. 

"For vores nuværende og tidligere studerende betyder det, at de i endnu højere grad kan blive opdaterede på de nyeste tendenser og viden inden for HR og ledelse," siger han. 

Formålet med det nye videncenter er at koble den nyeste teori med praksis. Det sker via et tæt samarbejde mellem videncentret, virksomheder, offentlige organisationer samt forsknings- og undervisningsinstitutioner. 

"Videncentret skal nyttiggøre den eksisterende viden og formidle analyser og forskningsresultater. Derudover er det også videncentrets opgave at være spydspids inden for ledelse og HR til gavn og glæde for danske ledere," siger Erhvervsakademiets rektor Christian Mathiasen. 

Det første spadestik til det nye videncenter blev taget for et år siden, men den officielle åbning sker i løbet af juni. 

Finansieringen af videncentret skal komme fra de deltagende danske erhvervsakademier samt fra indtægter fra salg af produkter og ydelser. 

Såvel erhvervsakademier som virksomheder og offentlige institutioner kan deltage som partner og medlem. Centret håber at blive så interessant, at det er muligt at tiltrække relevante deltagere til et kommende videncenterråd.