Virksomheder får hjælp til at være innovative

Private og offentlige virksomheder får nu en hjælpende hånd fra Erhvervsakademi Aarhus til at løse konkrete innovationsopgaver

De små og mellemstore virksomheder, der typisk har for travlt eller for lidt viden til at udvikle deres forretning, får nu en hjælpende hånd fra Erhvervsakademi Aarhus og regeringen via million-bevillinger. 

Det kan være en virksomhed, der gerne vil etablere sig på et nyt marked eller udvikle et nyt produkt. Knap 2 mio. kr. årligt de næste tre år er øremærket innovationsprojekter, der udføres som et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og offentlige eller private virksomheder. Det skriver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i en pressemeddelelse.

Alle bliver dygtigere 

For at få del i innovationsmillionerne skal virksomheden selv medfinansiere en del af projektet, så det fælles engagement i samarbejdet fremmes. Derudover kræves det, at der er en aktuel problemstilling, der skal løses.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over initiativet og siger i pressemeddelelsen, at Danmark har brug for, at flere danske små og mellemstore virksomheder er innovative.

Særlig rolle

Erhvervsakademierne er tiltænkt en særlig rolle i forhold til de små og mellemstore virksomheder, mener ministeren: ”Erhvervsakademierne kan især bidrage til at løfte det uudnyttede potentiale for praksisnær innovation, som findes i mange små og mellemstore virksomheder.”

Kontakt akademiet

På Ledelsesakademiet på Erhvervsakademi Aarhus opfordrer man derfor virksomheder til at henvende sig med en innovativ problemstilling. 

”Vi har stor erfaring med at hjælpe organisationer og virksomheder med at gennemføre innovationsprojekter. Det kan fx være inden for ledelsesdelen, hvor virksomheden skal have hjælp til at forankre strategiske beslutninger organisatorisk,” siger Ledelsesakademiets uddannelseschef Jørgen Beck. 

Initiativet er en del af regeringens nationale innovationsstrategi, der vil koste 320 mio. kr. årligt de næste tre år. Heraf er 40 mio. kr. øremærket innovationsprojekter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner som Erhvervsakademi Aarhus.