MUS er mere end bare snik-snak

”Jeg har absolut ingen fidus til MUS.” Sådan harcelerede en af mine venner, da vi under en frokost diskuterede for og imod MUS-samtaler

Af Jørgen Beck, uddannelseschef

Som leder har jeg i årevis afholdt medarbejderudviklingssamtaler, og i modsætning til min ven nærer jeg stor fidus til MUS. For mig er MUS et privilegium og en oplagt mulighed for at indstille antennerne. 

Men min ven står ikke alene med sin MUS-modstand. En ny undersøgelse fra en af landets største fagforbund viser, at MUS skiller vandene. HK har spurgt godt 3.600 af deres medlemmer om deres erfaringer med MUS. Her svarer hver tredje, at MUS er givende og vigtigt for deres arbejde. 14 procent synes, det er spild af tid. Er det fordi, MUS alt for ofte handler om at producere udfyldte skemaer til HR-afdelingerne?

Det er naturligvis ærgerligt, hvis man hører til den sidstnævnte kategori, for faktisk er MUS en lejlighed til at give hinanden et trivsels-tjek og et effektivt redskab til at blive klogere på, hvordan medarbejderen ser sig selv i det store perspektiv i forhold til virksomhedens visioner og strategier.

What’s in it for me? 

Er MUS et personalegode eller et strategisk værktøj for virksomheden? Det er begge dele. MUS skal både bruges til at få præciseret virksomhedens overordnede vision og værdier, så medarbejderne bliver skarpere på, hvor de kan bidrage til at opfylde målene. Hvor er virksomheden på vej hen, og hvad skal den gøre, for at alle trækker i samme retning? Det er vigtigt at få svar på under MUS-samtalerne. For den enkelte medarbejder er MUS en oplagt mulighed for at få ryddet op på det mentale skrivebord. Klare forventninger skaber tryghed. 

Men kan man ikke bare tage snakken løbende og ikke formaliseret som i en MUS-samtale? Nej. Den daglige kontakt må ikke blive en sovepude, så man ikke får afholdt MUS-samtalen. MUS er vigtig, fordi den giver et koncentreret ”rum” til at få aftalt medarbejderens udviklingsmuligheder og få afstemt forventningerne. Understøtter lederen fx medarbejderens arbejdsopgaver på den bedste måde? Hvordan bidrager medarbejderen til strategien? Der skal stilles krav både den ene og den anden vej. MUS må ikke bare være en evaluering af året, der er gået. Den skal gå et spadestik dybere.

Det gælder for MUS som i alle andre af livets forhold, at vi ikke som mus kryber i skjul og frarøver os selv muligheden for at udvikle os. Det, at stoppe op i en travl og presset hverdag og bruge tid på MUS kan virke upassende, men det er en investering, der kommer mangefold tilbage og giver afkast for både virksomheden og medarbejderne. Så derfor var mit svar til vennen: Rusk op i din MUS og få musen ud af starthullerne.