UDDANNELSESCHEF MENER: Modsætninger er her for at blive

Af Jørgen Beck, uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus

I denne søde juletid vil jeg gerne ønske vores studerende, kursister, leverandører og samarbejdspartnere en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Men hvad er et lykkebringende nytår, når vi har ledelsesbrillerne på?

Det er rart at gå på juleferie med visheden om, at arbejdet er gjort godt og effektivt, og at det ikke kun er mig selv som leder, der har det sådan, men også mine medarbejdere.

Jeg ønsker mig balanceret ledelse

De fleste ledere har ’bokset’ med budgetter i de seneste måneder og haft blikket rettet frem mod et nyt år. Budgetter, der sætter tal på et lykkebringende nyt år for virksomheden med opfyldelse af strategi, mål og kvalitet til glæde for kunderne.

Spørger jeg mig selv, hvad der bringer lykke, er det bl.a., at der er balance i min ledelse. Vi ledere bliver konstant udfordret på balancen og oplever ofte en paradoksfyldt hverdag.

Vi skal lære at leve med modsætninger

For et år siden holdt vi et Lederforum med temaet ’Mellemleder eller i-klemme-leder?’. Arrangementet var hurtigt udsolgt, hvilket fortæller mig, at mange genkender denne udfordring.

Ledere skal lære at navigere i og leve med modsætninger, for fjerne dem kan vi ikke.

Lad mig komme med et par eksempler fra mit bord. På den ene side skal vi udvikle nye skræddersyede uddannelsesforløb. På den anden side skal vi effektivisere og passe på pengene. På den ene side skal vi leve op til forskellige krav i ministeriets studieordninger. På den anden side skal vi imødekomme det, kunderne efterspørger.

Effektivitet uden skår i arbejdsglæden

I det nye år vil jeg arbejde med at blive endnu skarpere til at navigere i modsætninger og skabe balance, særligt for mine medarbejdere og vores kunder.

Fx balance mellem på den ene side at have fokus på eget kerneområde og afdeling (i mit tilfælde udvikling af ledere og HR-professionelle) og på den anden side undgå silotænkning, men sørge for at se, hvad der er godt for virksomheden som helhed (i mit tilfælde hele Erhvervsakademi Aarhus med alle vores videregående uddannelser – fuldtid såvel som deltid).

Der skal være balance mellem en effektiv ressourceanvendelse og bevarelse af arbejdsglæden.

Der skal også være balance mellem at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne hjælper hinanden, samtidig med at de støttes i deres personlige ambitioner og udviklingsønsker.

Optimismens vinde øger forventningerne til 2016

Fra flere kanter hører vi godt nyt om, at vi er på vej ind i en periode med stigende omsætning, overskud, eksport og beskæftigelse. Også på uddannelsesfronten mærker vi stigende aktivitet.

2015 har været et travlt år med udvikling af nye fag og uddannelsesforløb og flere studerende end nogensinde på vores akademi- og diplomuddannelser. Vi går derfor 2016 i møde fulde af forventning om et endnu travlere og udviklende år sammen med jer.

God jul og godt nytår.