Millioner til efter- og videreuddannelse

Som medlem af en faglig organisation er der masser af muligheder for efteruddannelse i for eksempel ledelse, coaching, HR eller noget helt fjerde.

Mange overenskomster giver dig nemlig ret til to ugers selvvalgt efteruddannelse hvert år. Du får tilskud til efteruddannelsen via en række uddannelsesfonde. Der kan søges om refusion af udgifter til fx kursusgebyr, kursusmateriale, transport og tabt løn. Er du kontraktansat, har du også gode muligheder for at få betalt dit uddannelsesforløb.

Uddannelsesambassadører øger uddannelsesaktiviteter

Hos HK kan medlemmerne få betalt deres uddannelse via fx Dansk Erhvervs kompetencefond inden for butik eller lager og kontor. Sidstnævnte råder over fem mio. kr. årligt.

”Pengene er der, så det er bare om at komme afsted på uddannelse eller kursus,” opfordrer Cliff Præstegaard, der er formand for HK Handel i Østjylland.

Virksomhederne betaler til ordningen gennem et bidrag. For hvert medlem ansat på kontor eller lager, betaler virksomheden 600 kr. om året. For medlemmer ansat i butik er beløbet 400 kr. om året.

For at øge lysten til uddannelse har Dansk Erhverv og HK ansat uddannelsesambassadører, der tager ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne.

”Det har betydet, at alle pengene i kompetencefonden inden for butik de seneste år er blevet brugt rub og stub. Det er meget positivt,” siger Cliff Præstegaard.

Skub i kompetenceudvikling hos ledere

Også hos interesseorganisationen Lederne, der repræsenterer 110.000 medlemmer oplever man, at aktiviteterne indenfor efter- og videreuddannelse er øget. Og det ser ud til, at udviklingen fortsætter i 2016, fortæller uddannelseschef Thomas Christensen.

”Vi mærker blandt medlemmerne en øget optimisme og positiv stigende forventning om, at man regner med, at ens ansatte skal på efter- og videreuddannelse, eller at man selv kommer på det i 2016. Det skyldes en generel positiv forventning til vækst i virksomhederne,” siger Thomas Christensen og konkluderer.

”Virksomhederne har fået større forståelse for, at efter- og videreuddannelse er en god investering, og derfor ser vi en stigende efterspørgsel efter kompetencegivende og fleksibelt tilrettelagte lederuddannelser.”  

Bliv klogere

Læs mere om de forskellige uddannelsesfonde på: