HR-Partner: Nyt HR-forløb på diplomniveau er det første af sin art

Til april 2016 lancerer Erhvervsakademi Aarhus nyt kompetencegivende diplomforløb med HR-netværk og sparring.

’HR-Partner’-forløbet er for dig, der vil booste dine HR-kompetencer mærkbart - og samtidig få papir på det, du kan. Forløbet har fokus på HR-rollen som den, der bygger bro mellem forretningsstrategi og HR-indsats. Det fortæller markedschef Brian Kruse Jacobsen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Læs mere om uddannelsesforløbet på diplomniveau: HR-partner 

”Vi er dagligt i tæt dialog med HR-afdelinger og personaleansvarlige i både store og mellemstore virksomheder, når vi drøfter kompetenceudvikling. Vi har i den forbindelse ofte stødt på ønsket om at tilrettelægge et kompetencegivende uddannelsesforløb for HR-partnere på diplomniveau med fokus på HR-rollen som den, der ’bygger bro’ mellem forretningsstrategi og HR-indsatsen. Forløbet er altså målrettet ’rollen’ som HR-partner og ikke nødvendigvis en bestemt titel.”

Udviklet i samarbejde med HR-folk

Forløbet er udviklet i tæt dialog med en række aktive HR-partnere og HR-faglige netværk.

”Det er vores oplevelse, at nogle ønsker en hel diplom i ledelse med speciale i HR, mens andre blot ønsker sig et HR-træningsforløb på diplomniveau. Det har været en høj prioritet at skabe et fagligt netværk af ligesindede. Derfor har vi har valgt, at man skal følge hele forløbet,” siger markedschef Brian Kruse Jacobsen og tilføjer, at uddannelsesforløbet er det første HR-rettede forløb af sin art på diplomniveau i Danmark.

Praktisk anvendeligt

En af dem, der har været med til at komme med input til det nye HR-forløb er HR-konsulent Hanne Obling fra TDC.

”Det er en god vej at gå, hvis man vil have brugbare værktøjer,” siger Hanne Obling. Hos TDC arrangerer hun bl.a. workshops, der skal gøre virksomhedens strategi nærværende og operationel for den enkelte medarbejder. Et job hun er blevet bedre til, efter at hun har taget de to fag ’HR- og proceskonsultation’ og ’Coaching i ledelse og HR’.

”Det er et stort plus, at det er så praktisk anvendeligt. Jeg kan med det samme gå hjem og sætte min nye viden og værktøjer i spil,” siger Hanne Obling, der har fået appetit på mere uddannelse.

13 undervisningsdage fordelt over et år

HR-partner’ består af tre HR-fag på diplomniveau, to HR-Keynote webinarer med aktuelle HR-profiler om aktuelle temaer, tilbud om to personlige udviklingssamtaler og et HR-netværk.

Forløbet er kompetencegivende og giver i alt 15 ECTS-point. Undervisningen foregår i dagtimerne. Der er 13 undervisningsdage og to webinarer fordelt over ca. 12 måneder.