Professor: Husk også at lede med stok og gulerod

”Rigtig mange medarbejdere skal nurses, mens andre skal have pisk, gulerod og regler,” siger ledelsesprofessor Lotte Bøgh Andersen.

Penge, prestige eller gøre verden til et bedre sted. Nogle er drevet af egoistiske behov, mens andre er drevet af et ønske om at gøre godt for samfundet eller den enkelte. Vi drives alle af forskellige karriere- og arbejdsmotiver. Men hvordan fastholder og motiverer man som leder sine medarbejdere til hver dag at gøre deres bedste?

”Det handler om at tænke sig om og sammensætte sin ledelsesstil, så den tilgodeser begge typer af medarbejdere,” siger professor Lotte Bøgh Andersen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hun er også tilknyttet KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og forsker i betydningen af ledelse, motivation og incitamenter for individuel og organisatorisk performance. Ligeså vel som biler kører på forskellig salgs benzin, skal medarbejdere også motiveres med forskellige midler, fortæller hun. 

”I næsten alle organisationer har man forskellige typer af medarbejdere, som kræver forskellige typer ledelsesstile. Nogle medarbejdere er sværere at flytte end andre. Og der er altid nogle, der performer bedre end andre. Spørgsmålet er, hvordan man får de mindre gode med, uden at det har negative konsekvenser for de øvrige.” 

To typer styringsformer

Lotte Bøgh Andersen deler lederne op i to typer: De transaktionelle, der anvender belønning og straf for at opnå den ønskede adfærd hos medarbejderne, og de transformative ledere, som søger at påvirke medarbejdernes værdier og motivation. Personalepolitik, regler, løn, kontrol og evalueringer er ifølge forskeren eksempler på noget-for-noget-eller transaktionsledelse og kan, hvis det bruges over for medarbejdere, der styres af en indre opgavemotivation, nemt risikere at gøre skade. 

”Når man laver styring, der taler til egoisten, risikerer man at glemme altruisten, der motiveres af public service-motiver. Rigtig mange medarbejdere skal nurses, mens andre skal have pisk, gulerod og regler. Det er godt at bruge hele repertoiret af ledelsesstile, dog kun hvis de vel og mærke opfattes som understøttende og ikke demotiverer de øvrige.” 

Forskellige, men lige dygtige 

Ifølge Lotte Bøgh Andersen kan medarbejdere, der styres af egoistiske behov være lige så gode til at performe og ’tage fat’ som de, der styres af indre og mere altruistiske, medmenneskelige motiver. 

”Man kan have god performance i begge skalaer. Men som leder skal man være bevidst om, at metoderne til at motivere de to typer af medarbjedere er vidt forskellige. Bruger lederen forkerte styringstiltag, risikerer hun at reducere medarbejdernes motivation og dermed også produktiviteten.” 

Performancegevinster 

Hendes egen og international forskning peger på, at der er performancegevinster ved at have medarbejdere med en høj public service-motivation. 

”Denne type medarbejdere kan dog godt være en udfordring at motivere, hvis der er uklarhed om organisationens kerneværdier, forståelsen af det ønskværdige og hvad det gode i samfundet er,” konkluderer professoren.