Ledelsesakademiet hjælper tømrersvende med at se muligheder

Små og mellemstore virksomheder får hjælp af Ledelsesakademiet til at udvikle nye produkter og kompetencer.

Villys Tømrerforretning A/S i Silkeborg er en af de virksomheder, som er med i et innovationsforløb tilrettelagt af Ledelsesakademiet omkring opkvalificering af deres ansatte. Chefkonsulent Lea Sørensen fra Ledelsesakademiet skal fra den 18. december sammen med Lisbeth C Innovation og Læring hjælpe tømrerforretningen med at skabe vækst.

”Opgaven går ud på at lære svendene at se muligheder, så de kan hjælpe deres mester med at udvikle forretningen og dermed fastholde deres job. Vi skal facilitere en kreativ proces, der udvikler svendenes entreprenante kompetencer,” fortæller Lea Sørensen.

Støtte fra ministeriet 

Ordningen ’videnkupon’ er lanceret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Som virksomhed har du mulighed for at få bevilget op til 100.000 kr. til køb af viden fra et eller flere af Erhvervsakademi Aarhus’ kompetencecentre. 

Tre virksomheder har allerede indgået et samarbejde med Ledelsesakademiet omkring konkrete projekter. Flere er på vej. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om mulighederne kan du kontakte chefkonsulent Lea Sørensen på leso@eaaa.dk eller projektchef Ulla Haahr på ulha@eaaa.dk

Du kan finde mere information på ministeriets hjemmeside >>  

Download pdf med præsentation af videnkupon.