Kommunal topchef: Vi siger tingene lige ud

Favrskov-direktør Hans Minor Vedel bruger konkret feedback som en vigtig del af sin ledelsesstil, fordi det motiverer de ansatte til at arbejde bedre og gladere. Ikke kun kindkys.

I Favrskov Kommunes børnehaver og skoler er man ikke blege for at rise eller rose. En systematisk og strategisk brug af velbegrundet og konkret kritik og ros har løftet kvaliteten og øget arbejdsomheden. Det fortæller direktør Hans Minor Vedel.

”Vi arbejder ud fra det gamle børneradioslogan: ”Rimelig rar – rimelig rå.” Det betyder, at vi bruger feedback, også når det er svært.”

Hans Minor Vedel har mange års erfaring som kommunal topchef i bl.a. Aarhus og Favrskov. Det har lært ham vigtigheden i at være nærværende og klar i mælet. 

”Vi forsøger at være tydelige omkring, hvad vi vil have samtidig med, at vi skaber rammer og samværsformer, så folk har lyst til at være her.” 

Metoderne afhænger helt af situationen og medarbejderen. Man kan godt være en kontant leder uden at give køb på empatien, mener Hans Minor Vedel. 

”Rigtig mange fornuftige og dygtige ledere har hundesvært ved hverdagsfeedbacken, og mange slår sig til tåls med, at deres ansatte underperformer, fordi det er træls eller ubehageligt at skulle konfrontere dem. Men når man undgår at gå ind i det, bliver det bare værre.” 

Feedback er et vigtigt ledelsesredskab, konkluderer han. 

”Vores ledere og medarbejdere motiveres af at blive bedre til deres arbejde. Og når vi er gode til at give tydelig feedback, rykker vi mere kvalitets- og effektivitetsmæssigt.” 

Så selvom det er svært, så kom ud med din mening, lyder hans opfordring. 

”Lad være med at putte med din vurdering af dine medarbejdere. Kom ud med den. De vil nemlig gerne have den.” 

Medinddragelse 

Som direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune har Hans Minor Vedel ledelsesansvar for fire fagchefer med 1.700 medarbejdere under sig. Motivation og lysten til at arbejde er sjældent et issue. Til gengæld skal medarbejderne af og til motiveres til at gå i en anden retning og finde mening i nye arbejdsformer. 

Her benytter han sig af en mere demokratisk og medinddragende ledelsesstil. 

”Selvom vi er tydelige omkring retningen, bruger vi meget tid på at inddrage medarbejderne. Hvis man vil skabe forståelse for, hvorfor de skal arbejde i en anden retning, kræver det åbenhed og inddragelse. Ellers kan deres berettigede tvivl nemt veksles til utilfredshed, og så giver det tre gange så meget arbejde.” 

Tillid og fyringer 

Favrskov Kommune er en af landets billigst administrerede kommuner og går ifølge Hans Minor Vedel langt for at sikre trivsel og samarbejde. Samtidig er man ikke berøringsangste over for at fyre eller omplacere medarbejdere, der mangler drive eller evner. Også det tjener som motivationsfaktor. 

”Vi har en høj grad af tillid til hinandens evner, kompetencer og hensigter. Men man kan ikke bare gå og dandere den. Og dem, der ikke kan eller vil, skal ikke være her. Min erfaring er, at en velbegrundet og rettidig afskedigelse er motiverende for en arbejdsplads, fordi det sender et signal om, at alt ikke er lige godt.”