Lederuddannelse når det passer ind i den studerendes og virksomhedens kalender

Som leder kan det være svært at få skabt huller i kalenderen, så der er tid til at videreuddanne sig. Sådan var det også for Anders Dragsbæk, der til daglig er IT Manager hos Polycom i Horsens. På Ledelsesakademiet fik han muligheden for at tage en fleksibel lederuddannelse, som passer ind i hans hverdag, og han er nu i gang med at tage Akademiuddannelsen i ledelse. For Anders har det været vigtigt at kunne tage en lederuddannelse, der er fleksibelt opbygget, så han kan tage modulerne i den rækkefølge og på de tidspunkter, det passer ham.

- Det har været optimalt for mig, at uddannelsen er tilrettelagt, så jeg kun skal komme hver anden uge, men til gengæld en hel dag. Samtidig kan man tilrettelægge sin uddannelse, så virksomheden ikke lider overlast, mens man er væk. Jeg har ligeledes taget et modul på et aftenhold, fordi det passede bedre ind i mit arbejde, udtaler Anders.   


Er der forskel på dag- og aftenhold?

Anders Dragsbæk fortæller, at en hel dags undervisning er optimalt for hans vedkommende. 

- Når man er væk fra sin arbejdsplads i dagtimerne for at uddanne sig, er det i sig selv en stor motivationsfaktor. Der er god tid til at fordybe sig i emnerne, og deltagerene på holdet sidder alle med ledelsesfunktioner fra forskellige virksomheder. Sparring og udveksling af erfaringer fungerer bedst, når man er på samme niveau, mener Anders og fortsætter:

- Jeg har stor respekt for, at studerende på aftenholdet får den ballast med fra uddannelsen. De er noget yngre end på dagholdene, men de bliver parate og godt rustet, når de eventuelt indtræder i en lederstilling. For mit eget vedkommende stod jeg på bar bund og måtte langsomt selv finde ud af, hvorledes jeg ville effektuere min lederfunktion, beretter Anders.


For at behandle alle ens, skal man behandle dem forskelligt

Anders Dragsbæk mangler tre moduler i sin uddannelse og kan kun anbefale alle, at man som ny leder tager en lederuddannelse.


-  Jeg har fået sat ord på de ting, jeg gør i hverdagen. Dermed er det muligt for mig at bygge videre på det og bruge det i andre sammenhænge. Jeg har fået redskaber, der gør mig i stand til at spotte, hvad der skal til, for at mine medarbejdere er gode og glade medarbejdere. Før jeg kom på uddannelsen, mente jeg, at alle skulle tilgås på samme måde. Jeg havde ikke viden om, at for at behandle alle ens, skal man behandle dem forskelligt. 

 

Teori tæt på praksis

Akademiuddannelse i ledelse er en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Teorien bliver leveret af undervisere med praktisk erfaring, som er i stand til at holde teorien tæt på praksis.


-  Det er af afgørende betydning for forståelsen, når underviseren kan give os eksempler, som vi kan nikke genkendende til. Opgaverne, vi skal løse, er ligeledes hentet fra vores hverdag. Og selvom vi kommer fra vidt forskellige virksomheder, er det meget inspirerende at høre, hvordan andre gør det. I det hele taget er muligheden for, at vi kan udveksle erfaringer med hinanden, helt afgørende for uddannelsens succes og udbytte, fortæller Anders Dragsbæk, som allerede glæder sig til næste gang han skal på ”skolebænken”.

På Ledelsesakademiets uddannelser 'Akademiuddannelsen i ledelse' og 'Akademiuddannelsen i HR' er der mulighed for tage moduler om dagen eller om aftenen - og de kan tages i den rækkefølge, der passer til den enkelte deltagers ønsker.