Kan du implementere CSR i morgen?

Corporate Social Responsibility er en ledelsesopgave 
Hvorfor skal vi implementere CSR og bruge tid på det, når mine medarbejdere kalder på daglig ledelse og fokus på driften, og du – kære chef – måler mig på mine resultater på bundlinjen? Hvordan sikrer vi, at CSR ikke er endnu en strategisk beslutning, som med tiden løber ud i sandet? Det er let at tage beslutningen, men tit og ofte svært for lederen at implementere i organisationen. 

Der er på den anden side ikke nogen tvivl om, at CSR er kommet for at blive. Klimaforandringer, et samfund i ubalance og stigende arbejdsløshed får politikere, NGO’er, medier og forbrugere til at sætte fokus på social ansvarlighed. Lovmæssigt har alle større virksomheder i Danmark endda pligt til at afrapportere om deres 
CSR-indsats. 

Skab mening med CSR og gør det til daglig praksis
Man skal som leder være i stand til at skabe mening med CSR og gøre det til daglig praksis. Lederen skal få sine medarbejdere til at se, at en CSR-indsats er en god idé. Derfor er det vigtigt, at lederne bliver udfordret i deres opfattelse af, hvad CSR er, og reflekterer over, hvad deres opgave som leder går ud på. Kun på den måde skaber de handling bag de beslutninger, som direktionen har udstukket i forhold til CSR. 

På Ledelsesakademiet arbejder vi med at klæde lederne på til at håndtere en opgave som fx at implementere CSR. Her lærer ledere, hvilke ledelsesmæssige kompetencer der skal i spil, når der er taget en beslutning på direktionsniveau, som skal levendegøres over for den enkelte afdeling og medarbejder. 

Strategisk CSR
Det er ikke svært at beslutte, at man som virksomhed vil implementere CSR. Mange eksperter argumenterer endda for, at det er vigtigt, at det kommer op på et strategisk niveau. Men meget få fortæller om, hvordan den proces skal foregå, og hvordan CSR bliver ført igennem organisationen og ud til den enkelte medarbejder, som skal kunne se fordelen og konsekvenserne af at arbejde aktivt med social ansvarlighed. 

Jørgen Beck
uddannelseschef