VI MENER: Find balancen mellem management og leadership – dét giver mening!

Finanskrisen har gjort det nødvendigt for mange virksomheder at omstrukturere og afskedige medarbejdere. Hos nogle virksomheder er visioner og drømme blev skubbet i baggrunden, og fokus har været at komme så helskindet gennem krisen som muligt. 

Sagt med ledelsesmæssige termer har management været fremherskende på bekostning af leadership, og sådan en konstellation er ikke brugbar i det lange løb. Der skal være balance, og det er lederens opgave at jonglere mellem de to kasketter, så denne balance opstår. I opskriften på at opnå denne balance er lederens intuition den hemmelige ingrediens. Der findes ikke nogle håndfaste modeller for, hvor meget eller hvor lidt mangagement og leadership, der skal til for at opnå balancen. Lederen må tage temperaturen på egen organisation og bruge sin intuition til at dosere henholdsvis management og leadership.

Vigtigheden i at holde fast i en lederstil, der kombinerer både management og leadership kan illustreres med en skibs-metafor. Kaptajnen udstikker målet eller drømmen for besætningen: ”Vi skal til Amerika!” Derefter fortæller han dem hvordan: ”Vi kører med tre seksmandsskift i døgnet, én mand i masten, én mand ved roret, to mand styrbords og to mand bagbords!” Hvis ikke kaptajnen benytter sig af management, risikerer destinationen at forsvinde i tågen, fordi besætningen ikke ved, hvordan de skal nå frem. Benytter kaptajnen sig omvendt ikke af leadership, kan besætningen risikere at arbejde i seksmandsskift dag ud og dag ind uden at vide, hvad det skal føre til. 

Man kan spørge, om det ikke kan være nødvendigt at lade management-kasketten hvile på hovedet i perioder - og det kan godt være tilfældet. Men den må ikke gro fast, for midt i alle omrokeringerne eller implementeringerne af nye systemer og arbejdsgange kan drømmen gå i glemmebogen. Meningen forsvinder i tågen, og det slukker medarbejdernes gejst. 

Især er det vigtigt, at mellemledere er klædt godt på til også at kunne udøve leadership i en tid, hvor der fra topledelsen bliver stillet krav til, at de udøver management. Mellemledere er bindeleddet mellem topledelse og medarbejdere, og de skal formå at motivere medarbejderne og skabe mening.

En leder skal også i krisetider turde drømme – eller i hvert fald sørge for at tågen letter og målet igen bliver klart. En leder skal kunne genopfinde fremtiden, selvom optimismen og motivationen har lidt et knæk. Det er en udfordring, når økonomien er presset. Men det er nødvendigt for at motivere medarbejderne, så der igen kan komme damp under kedlerne, og ikke mindst så der kan blive tændt op under arbejdsglæden igen. 

Derfor lyder opfordringen herfra: Tjek din ledelsesform – er der balance mellem management og leadership? Eller skal der måske skrues lidt op for drømmene og visionerne i en udfordrende tid?

Jørgen Beck
uddannelseschef