Uddannelse styrker medarbejdernes rygrad

Europcar allierede sig med Ledelsesakademiet, da en række nyudnævnte ledere skulle klædes på til det nye ansvar. Da Europcar senere ville udvikle medarbejdernes kommunikation med kunder og kolleger, blev Ledelsesakademiet igen taget med på råd.


I 2007 lavede Europcar en større organisationsændring i virksomhedens økonomifunktion, hvor afdelingen blev omdannet til teams med ansvar for bestemte fagområder. Fem medarbejdere blev udnævnt til ledere for de nyoprettede teams og fik dermed både personaleansvar samt et større fagligt ansvar. Da ingen af de fem havde den store ledelseserfaring, valgte økonomichef Morten Brødbæk Sørensen at styrke de fem nyudnævnte lederes kompetencer gennem en kursusrække, som blev til i samarbejde med Ledelsesakademiet. 

- Kurset gav medarbejderne et fagligt fundament at arbejde videre ud fra, og da kurset udelukkende var for vores virksomhed, var det målrettet netop vores behov. De fem ledere har været meget glade for kurset, som har givet dem rygrad. I år har vi så haft dem på et genopfriskningskursus, hvor de også er blevet opdateret på ny viden. Det har gjort, at de fem ledere er langt mere fortrolige med opgaven, og at vores teams er blevet styrket, forklarer Morten Brødbæk Sørensen.

Da Europcar i år også ønskede at udvikle kommunikationen i virksomheden, tog de igen fat i Ledelsesakademiet.

- Vi havde her i økonomiafdelingen behov for at blive bedre til at kommunikere. Vi er en servicevirksomhed, og derfor er god kommunikation både med kunder og kolleger helt central. Men vi oplevede, at vi her i økonomiafdelingen nogle gange var for direkte i kommunikationen med vores kunder. Som økonomifolk er vi jo meget faktaorienterede og skolet i at slå ned på fejl, fortæller Morten Brødbæk Sørensen.

I samarbejde med en underviser fra Ledelsesakademiet fik Europcar skræddersyet et kursusforløb over to halve dage for i alt 14 medarbejdere. Kurset kombinerede både teori samt diskussion og refleksion over medarbejdernes egne erfaringer. 

- Sparringen med Ledelsesakademiet trak kursusniveauet op, sikrede en teoretisk baggrund og gav os idéer til, hvordan et sådan kursus kunne bygges op med fokus på lige netop vores behov. Vi har været rigtigt godt tilfredse og vi vil drøfte, om det er et forløb, der skal bredes ud til virksomhedens andre afdelinger, fortæller Morten Brødbæk Sørensen. 

Hos Europcar er økonomimedarbejderne færdige med kursusprocessen, og det er nu op til medarbejderne selv at holde fanen højt. Det er endnu for tidligt til, at de har kunnet måle en mærkbar effekt af kurset.

- Men det har haft den umiddelbare sideeffekt, at medarbejderne er blevet mere åbne over for hinanden. De har prøvet at være uden for deres komfortzone og har skullet reflektere over egne og andres handlinger, og det hænger ved, også selvom kurset er slut, fortæller Morten Brødbæk Sørensen.